• ВІЛЬНИЙ МАЙНОР Управління люкс-брендами

  Управління люкс-брендами

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання з маркетингу, менеджменту, міжнародної економіки, маркетингових комунікацій.
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  З кожним роком ринок люкс-брендів товарів та послуг демонструє позитивну динаміку. У 2018 р. ринок предметів розкоші розширився на 5% (до 1,2 трлн євро). Таке зростання пов’язують зі зміною фокусу статусного споживання на споживачів середнього класу. Також цікави зміни відбуваються на ринку онлайн продаж, де ексклюзивні бренди традиційно відмовлялись працювати, але поступово щорічно збільшують свою присутність в інтернет просторі, з 10 % у 2018 році до 25 % у 2025 році. Компанії індустрії розкоші жорстко контролюють всі аспекти діяльності: від розробки дизайну продукції та закупівлі сировини до виробництва, організації збуту. Контроль усіх етапів створення вартості продукції допомагає компаніям зберегти рівень якості та обслуговування, захищаючи тим самим традиції бренду. Отже процес створення та управління брендами класу люкс пов’язан з різними апектами маркетингу, психології, іміджу та просування. Навчальна дисципліна «Управління люкс-брендами» сполучає в собі теоретичні знання та практичні навички бренд-менеджменту, а також творчий процес креативного мислення, щодо позиціонування та просування даного типу брендів на світовому ринку. Саме тому вивчення навчальної дисципліни «Управління люкс-брендами» є актуальним та своєчасним.

  Вивчення цієї дисципліни сприятиме формуванню у студентів наступних вмінь та навичок:

  • аналізувати світові та регіональні тенденції ринку товарів класу люкс;
  • визначати мотиви поведінки споживачів товарів класу люкс;
  • планувати та аналізувати результати кампаній просування товарів;
  • застосовувати методи бренд-менеджменту на різних ринках люксових товарів;
  • створювати споживчу цінність для люксових брендів.
  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою викладання навчальної дисципліни «Управління люкс-брендами» є набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок щодо, вивчення мотивів споживання, дослідження особливостей товарів і послуг класу люкс, специфіки створення люксових брендів та аналізу структури світового ринку розкоші.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • вивчення особливостей функціонування та розвитку ринку люксових брендів;
  • використання здобутих під час навчання знань для використання маркетингового інструментарію щодо процесів створення, просування та споживання товарів та послуг люксового сегменту.
  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатностей реалізації інструментів бренд-менеджменту на ринку розкоші
  Трудомісткість
  3 кредити, 40 аудиторних годин, 1 залік, 2 форми поточного контролю.