• ВІЛЬНИЙ МАЙНОР Основи підприємництва

  ОСНОВИ ПІДПРИЄМСНИЦТВА

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

  Базові знання в галузі економічної теорії, мікро- та макроекономіки.

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

  Навчальна дисципліна «Основи підприємництва» буде корисна майбутнім економістам, менеджерам, фінансистам, всім тим, хто планує здійснювати підприємницьку діяльність.

  Основними перевагами дисципліни є практична спрямованість на формування вмінь щодо обґрунтування проектних та бізнес- заявок підприємницьких ініціатив.

  При викладанні дисципліни активно застосовуються ситуаційні завдання, дискусії, презентації тощо.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • створювати підприємницькі структури,
  • визначати джерела та запроваджувати технології реалізації підприємницьких ідей,
  • формувати взаємовідносини з командою зовнішніх інвесторів, адвокатів, бухгалтерів, радників та громадськістю,
  • розробляти підприємницькі проекти.

  Мета та основні задачі дисципліни:

  Метою даної дисципліни є формування системи базових знань щодо процесу підприємництва, підприємницького маркетингу, формування команди однодумців для провадження підприємницької діяльності та компетентностей щодо формування та реалізації підприємницьких ініціатив, як бізнес-проекту.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • ознайомлення з найбільш значимими факторами запуску нового підприємства, з методами оцінки можливостей розвитку підприємництва за видами та сферами діяльності, з методиками визначення ресурсних потреб та придбання ресурсів, оцінки потенціального прибутку при започаткування підприємницької діяльності;
  • розгляд найбільш дієвих сучасних бізнес-моделей та послідовності розробки відповідних стратегій;
  • формування плану маркетингу для управління зростанням на основі отриманої ринкової інформації, сформованої маркетингової стратегії для підприємців,
  • розгляд питань створення команди підприємця, у тому числі: бутстреппінг (побудова команди на основі «етапу венчурного життя»), взаємодія з командою зовнішніх інвесторів, адвокатів, бухгалтерів, радників;
  • засвоєння основ договірних відносин, ліцензування та патентування підприємницької діяльності;
  • застосування на практиці знань щодо формування та презентації бізнес-плану;
  • обґрунтування використання різних джерел фінансування підприємницької діяльності.

  Компетентність, що забезпечує:

  Вивчення дисципліни забезпечує у студентів формування здатності створювати новий бізнес з урахуванням особливостей функціонування підприємств різних форм власності, законодавчих обмежень та особливостей середовища.

  Трудомісткість:

  5 кредитів, 150 годин, залік