• ВІЛЬНИЙ МАЙНОР Менеджмент малого бізнесу

  Менеджмент малого бізнесу

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання в галузі економічної теорії, мікро- та макроекономіки.
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):
  Навчальна дисципліна «Менеджмент малого бізнесу» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, тим, хто планує створювати власний бізнес.

  Основними перевагами дисципліни є практична спрямованість та формування вмінь створення нового бізнесу з урахуванням особливостей функціонування підприємств різних форм власності, законодавчих обмежень та особливостей середовища. При викладанні дисципліни активно застосовуються ділові ігри, ситуаційні завдання, кейси, кругли столи, дискусії, презентації тощо.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • створювати власний бізнес,
  • визначати джерела та запроваджувати технології реалізації підприємницьких ідей,
  • застосовувати різні технології розвитку малого бізнесу,
  • формувати відносини із зовнішнім середовищем бізнесу та громадськістю,
  • розробляти заходи щодо захисту малого бізнесу.
  Мета та основні задачі дисципліни:
  Метою даної дисципліни є формування компетентностей щодо підприємницької діяльності, розуміння концептуальних засад функціонування підприємств малого бізнесу, набуття вмінь створення власного бізнесу.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • засвоєння теоретичних знань i практичних навичок щодо порядку створення, функціонування та ліквідації підприємств малого бізнесу;
  • обґрунтування використання різних джерел фінансування малого бізнесу;
  • розвиток підприємницьких навичок.
  Компетентністьщо забезпечує:
  Вивчення дисципліни забезпечує у студентів  формування здатності створювати власний бізнес з урахуванням існуючих обмежень та особливостей середовища.
  Трудомісткість:
  5 кредитів, 150 годин, залік