• Відділ молодіжної політики та соціального розвитку

  Рік заснування – 2007

  61166, м. Харків, пр-т  Науки, 9-А,

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 3-й поверх Головного корпусу, каб. 306

  Тел. +38 (057) 702-11-90, 4-58 (внутр.)

  E-mail: depnurt@hneu.edu.ua

  Instagram: https://instagram.com/khneumpcr?igshid=ozajokun9bq5

   

  Начальник – Гусь Юлія Геннадіївна

  Метою відділу є формування особистості студента, розкриття його потенціалу в контексті соціальних відносин, в спілкуванні і в предметній діяльності, в цілому в студентському житті; створення оптимальних умов для розкриття  свого потенціалу та розвиток молодіжної політики в ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

   

  Основні завдання відділу:

  • організаційна допомога і правороз’яснювальна робота щодо отримання соціальної стипендії студентами денної форми навчання (бюджет);
  • організаційна допомога і  правороз’яснювальна робота щодо отримання академічної стипендії студентами денної форми навчання (бюджет);
  • співпраця з  Харківським університетом повітряних сил ім. І. Кожедуба, національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут», Харківським національним університетом внутрішніх справ та  Національною академією Національної гвардії України щодо проходження  студентами ХНЕУ ім. С. Кузнеця  військової підготовки за програмою офіцерів запасу;
  • організаційна робота по підготовці та поданню документів студентів, аспірантів щодо отримання іменних стипендій та відзнак;
  • перевірка в індивідуальних планах викладачів відповідності обсягів організаційної роботи (в годинах) з фактичним виконанням роботи;
  • оновлення інформаційної бази нагород та відзнак викладачів, працівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
  • оформлення нагородних документів для відзначення працівників та викладачів університету;
  • організація та проведення зустрічей випускників ХНЕУ ім. С. Кузнеця минулих років безпосередньо в університеті;
  • щорічне оновлення Плану виховної роботи ХНЕУ ім. С. Кузнеця та впровадження його в виховний процес університету;
  • здійснення контролю за реалізацією планів виховної роботи на факультетах;
  • аналіз виконання планів керівників академічних груп з виховної роботи;
  • організація та проведення науково-методичних семінарів для керівників академічних груп з виховної роботи;
  • забезпечення умов для ефективного функціонування керівників академічних груп з виховної роботи та здійснення контролю за їх діяльністю;
  • координація та проведення виховної роботи в університеті;
  • створення сприятливих умов для формування особистості студента як громадянина-патріота, громадянина-фахівця;
  • виховання правової культури студентської молоді;
  • створення оптимальних умов для діяльності органів студентського самоврядування та розвитку молодіжної політики в університеті;
  • взаємодія з державними органами щодо студентського самоврядування в університеті;
  • сприяння діяльності та консолідації студентських організацій ХНЕУ ім. С. Кузнеця (первинна профспілкова організація студентів, молодіжна організація, наукове товариство студентів, волонтерський штаб, спортивний клуб, студентські ради гуртожитків тощо);
  • робота по постійному оновленню рекламно-інформаційних стендів в підшефних школах та у ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
  • участь у розробці кодексів, концептуальних засад, концепцій, положень, методичних вказівок з виховної роботи;
  • організаційна робота щодо проведення іміджевих заходів на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця (конференції, семінари, іміджеві заходи, ювілейні річниці університету (кафедр, підрозділів) тощо);
  • координація волонтерської діяльності щодо дієвої допомоги захисникам Вітчизни та членам їх сімей, переселенцям тощо;
  • профілактика здорового способу життя в університеті та студентських гуртожитках;
  • співпраця з оздоровчим медпунктом університету щодо проведення профілактичної роботи зі студентами;
  • співпраця з міськими пунктами переливання крові щодо участі студентів у благодійних акціях по допомозі постраждалим, переселенцям тощо;
  • постійний моніторинг та контроль з метою запобігання та протидії корупції;
  • співпраця з деканатами університету по допомозі працівникам  господарчого відділу щодо підтримки в належному санітарному стані прилеглих територій університету та гуртожитків;
  • підготовка виборчих дільниць для виборів до місцевих органів самоврядування та органів законодавчої влади;
  • координація шефської роботи студентського та викладацького колективів, пов’язаною з допомогою учням обласних шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей без батьківського піклування.

   

  З березня 2014 року у складі відділу почала роботу Соціально-психологічна служба ХНЕУ ім. С. Кузнеця, основною метою якої є соціально-психологічне забезпечення навчально-виховного процесу, підвищення ефективності навчального, наукового процесу, особистісний розвиток, захист психічного здоров’я, соціального благополуччя студентів, викладачів, наукових працівників та інших працівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця. На базі університету працює телефон довіри 050 135 15 19 та скринька довіри (L-корпус, 1 поверх).

  Психолог соціально-психологічної служби (СПС) університету виконують наступні завдання:

  • психологічну діагностику;
  • психологічне консультування;
  • сприяє повноцінному розвитку особистості студентів протягом навчання, створює умови для формування у них мотивації до самовиховання та саморозвитку;
  • психологічно забезпечує та супроводжує діяльність основних груп працівників університету;
  • сприяє підвищенню психологічної культури, стресостійкості студентів у сфері навчання і міжособистісного спілкування;
  • допомагає у створенні сприятливого мікроклімату, подоланні конфліктів у студентських групах;
  • проводить профілактику та сприяє усуненню труднощів адаптації до соціально-психологічних умов життя, які постійно змінюються;
  • психологічне просвітництво;
  • здійснює прийом та супровід осіб з особими потребами та інших маломобільних груп населення в університеті.

   

  Відділ молодіжної політики та соціального розвитку та практичний психолог здійснюють супровід осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на території Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

  На виконання Указу Президента України від 02.12.2017 №401 «Про внесення зміни до пункту 3 положення про національний заклад (установу ) України» та згідно листа Міністерства освіти і науки України від 24.05.2018 року №1/9-343 «щодо затвердженого у закладі вищої освіти порядку супроводу (надання допомоги) особам з особими потребами та іншим маломобільним групам населення».

  Діяльність супроводу спрямована на забезпечення двох відповідних процесів:

  1. Індивідуальний супровід людей з особливими потребами в освітніх закладах
  2. Системний супровід, спрямований на профілактику або корекцію проблеми, характерної не для однієї людини, а для системи загалом.

  Індивідуальний супровід в освітньому закладі передбачає створення умов для виявлення потенційної та реальної «групи ризику», а також гарантовану допомогу тим, хто її потребує.

  Системний супровід і соціально-педагогічне супроводжувальне проектування здійснюються за кількома напрямами:

  • участь у розробленні та реалізації програм розвитку освітніх систем зі створенням більш сприятливих умов для розвитку особистості;
  • проектування нових типів освітніх закладів (притулки, соціальні готелі, школа індивідуального навчання тощо), якщо такі потрібні;
  • створення профілактично-корекційних програм, спрямованих на подолання проблем, що характерні для багатьох людей з особливими потребами.

  Індивідуальний супровід людини з особливими потребами в освітньому середовищі спрямований на всебічний розвиток її задатків і здібностей. Ефективність навчального процесу залежить від рівня знань викладачем своїх вихованців, уміння здійснювати диференційований підхід до них.

  Це завдання дає змогу здійснити повну діагностику, яка уможливлює отримання даних про характер і динаміку розвитку, про особистість людини з її вадами, про стан її здоров’я та соціальне благополуччя.

  В ХНЕУ ім. С. Кузнеця створено найбільш сприятливі умови для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, надається соціальний захист студентам з особливими потребами, враховано і витримано умови для проживання у студентських гуртожитках, а саме:

  1. Всі навчальні корпуси обладнано засобами безбар’єрного доступу: встановлено пандуси, налагоджена безперебійна робота ліфтів, розміщені інформаційні вказівники.
  2. В кожному навчальному корпусі на вахті можна дізнатися про контактний телефон чергової особи для супроводу осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення в університет
  3. Майже всі студенти з обмеженими фізичними можливостями мешкають у гуртожитку №5 «П`ятірочка», який розташований на відстані 20-25 метрів від навчальних корпусів  університету.
  4. Чергова особа визначає мету перебування в університеті осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.
  5. Чергова особа для супроводу допомагає особі з обмеженими фізичними можливостями вирішити питання, з якими особа звернулись до університету.
  6. По завершенню відвідування чергова особа університету допомагає особам з обмеженими фізичними можливостями та маломобільним групам населення дістатись виходу з навчальних корпусів та впевнитись, що відвідувачам надано транспортні засоби.