• Інформація про роботу ради Д 64.055.01 2021 рік

  Інформація про роботу ради Д 64.055.01 2021 рік

   

  Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Потрашкова Людмила Володимирівна.

  Назва дисертації – «Моделювання соціально відповідальної діяльності підприємства».

  Шифр та назва спеціальності – 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

  Науковий ступінь: доктор економічних наук

  Дата захисту: 28 січня 2021 р.

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук офіційного опонента 1

  Відгук офіційного опонента 2

  Відгук офіційного опонента 3

   

  Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Чумак Ганна Миколаївна.

  Назва дисертації – «Управління еколого-економічним розвитком промислових підприємств».

  Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

  Науковий ступінь: кандидат економічних наук

  Дата захисту: 22 квітня 2021 р.

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук офіційного опонента 1

  Відгук офіційного опонента 2

   

  Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Гаміє Андрій Могамедович.

  Назва дисертації – «Теоретичне та методичне забезпечення прийняття стратегічних рішень щодо розвитку підприємства».

  Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

  Науковий ступінь: кандидат економічних наук

  Дата захисту: 22 квітня 2021 р.

  Автореферат

  Дисертація

  Відгук офіційного опонента 1

  Відгук офіційного опонента 2