• Економіка розвитку

  Вимоги до оформлення наукових статей у журнал «Економіка розвитку»

  Сайт журналу

  (подання авторами статей через систему Submit Manuscript     ►

  Такий формат дозволяє прискорити процедури розгляду, обробки і рецензування статті)

  (праворуч на сторінці сайту)

  ed@hneu.edu.ua – редакція журналу (альтернативний варіант подання статей у разі виникнення технічних проблем)

  Для листування з авторами та рецензентами міжнародного наукового журналу “ЕКОНОМІКА РОЗВИТКУ” дана електронна адреса буде використовуватися також і НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ (COVID-19) в Україні

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАННЯ

  Редакційна колегія журналу інформує представників наукової спільноти про організаційні зміни і переформатування роботи щодо висвітлення результатів наукового пошуку авторів публікацій.

  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Засновник) погоджується з політикою і процедурами Видавця (Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»), надає згоду і приймає їх за основу у своїй діяльності при виконанні своєї частки роботи по виданню Журналу.

  Засновник (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) трансформує усі сайти (сторінки) Журналу (з архівним контентом статей) і забезпечує доступною і актуальною на сайті Університету сторінку з гіперпосиланням на Сайт Видавця, на якій вказуються: основні відомості про Журнал; його політика і мета; склад редакційної ради; редакційна етика і процедура, а Видавець адаптує усю інформацію щодо Журналу до власної політики і процедур.

  Перейти на сайт видавця

  Журнал «Економіка розвитку» (ЕР) («Economics of Development») є міжнародним науковим рецензованим виданням.

  Серія і номер державної реєстрації – КВ 21173-10973 ПР (дата реєстрації – 23.01.2015). ISSN 1683-1942 (друкований), 2304-6155 (онлайн).

  Видається з 2002 року. Засновник – Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця).

  Видавець – ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи» (Publisher LLC «Consulting Publishing Company «Business Perspectives»).

  Журнал видається щоквартально – 4 номери на рік.

  З другого півріччя 2018 року журнал видається з відкритим доступом.

  Архів випусків журналу «Економіка розвитку» (до 3 номера, 2018 року).

  Журнал «Економіка розвитку» (ЕР) («Economics of Development») внесений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук – Категорія «Б» – (поз. 102, стор. 35) (відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України 06 лютого 2018 року за № 148/21600). Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643).

  Адреса: Україна, 61166, м. Харків, просп. Науки, 9-А.

  (057) 758-77-04 – редакція.

  E-mail: ed@hneu.edu.ua