• Аудиторська палата України

  АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

  В умовах формування ринкової економіки, реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів, аудиторська діяльність в Україні набуває особливого поширення.

  Відповідно за ст. 3 та ст. 4 Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторською діяльністю можуть займатися виключно аудитори, аудиторські фірми, тобто фізичні особи чи їх об’єднання, які мають сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України.

  Отримання сертифіката компетентності аудитора є неодмінною умовою для здійснення ним робіт у галузі підтвердження відповідності даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання. Сертифікат забезпечує впевненість у тому, що ці роботи виконуватиме особа, яка має відповідну кваліфікацію, теоретичну і практичну підготовку та пройшла сертифікацію у встановленому порядку в органі із сертифікації персоналу.

  Визначення кваліфікаційної придатності кандидата на зайняття аудиторською діяльністю  здійснюється шляхом перевірки відповідності його освіти та досвіду роботи вимогам Закону України “Про аудиторську діяльність” і складання ним письмового кваліфікаційного іспиту. Сертифікація аудиторів проводиться Аудиторською палатою України (АПУ).

  Програма підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора України включає питання з:

  • аудиту;
  • бухгалтерського обліку;
  • основ фінансів;
  • економіки підприємницької діяльності;
  • оподаткування;
  • господарського права.

  Головна мета кваліфікаційного іспиту полягає в об’єктивному визначенні наявності необхідного обсягу знань у кандидатів для отримання сертифіката аудитора.Кваліфікаційний іспит проводиться в два етапи: перший – письмове тестування (або тестування на ПЕОМ) за переліком запитань, затверджених АПУ; другий – письмове розв’язання ситуаційного завдання.

  До другого етапу допускаються кандидати, які набрали не менше як 70 балів правильних відповідей за результатами тестування.  Кандидати, екзаменаційні роботи другого етапу яких оцінені в 60 і більше балів – є такими, що склали кваліфікаційний іспит і здобули право на отримання сертифіката аудитора після затвердження протоколу на засіданні АПУ.