• STEM-освіта

  В закладах освіти України все більшої популярності набуває технологія STEM-освіти. Абревіатура STEM розшифровується як Science (природничі науки), Technology (технологія), Engineering (інженерія) та Mathematics (математика). За цією технологією дисципліни вивчаються інтегровано, формуючи у дітей комплексне уявлення про світ.

  У межах співробітництва Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця та КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» в квітні 2019 року для педагогів Харківської області було проведено шість методичних семінарів за темами: «3D-друк як об’єкт та інструмент STEM-освіти» та «Теорія і практика формування професійної компетентності педагогів позашкілля в контексті STEM-освіти».

  Заходи відбулися за активної підтримки деканату факультету економічної інформатики на базі лабораторії «FabLab». Керівники: Ставицький С.Б. та Старченко Л.М., спеціалісти відділу профорієнтації та роботи з обдарованими учнями.

  Під час семінарів було окреслено роль та місце STEM-освіти у розвитку навичок проектної та дослідницької діяльності, учасники ознайомилися з програмним забезпеченням створення 3D моделей та технологією виведення їх на друк, перспективами подальшої співпраці школа-ВУЗ щодо поширення ідей STEM-освіти.

  У семінарах взяли участь 150 учителів математики, біології, хімії, фізики, технології, інформатики закладів загальної середньої освіти, педагогів закладів позашкільної освіти Харківської області.

   

  • 10.05.2019