• Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форми власності

    З 01.01.2022 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. № 882 і від 28.12.2016 р. № 1047» відповідно до якої збільшився розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії і  становитиме починаючи з 01.01.2022 р. для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь “молодший бакалавр”, освітні ступені “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, – 2000 гривень на місяць.

    Відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форми власності» № 284/423/173 від 28.03.2011 р.  розмір  плати  за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних  закладів державної  та комунальної  форм  власності,  що  належать  до сфери управління МОН  та МОЗ,  з урахуванням ПДВ, встановленого згідно із законом, виходячи з нормативу 6 кв. м  житлової площі (для новозбудованих  гуртожитків   – 8 кв. м житлової площі), не може перевищувати для студентів, абітурієнтів вищих навчальних закладів I-IV рівнів   акредитації –  40  відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії  вищих  навчальних закладів відповідного рівня акредитації.

    З огляду на вищевикладене, починаючи з 01.01.2022 р. плата за проживання в студентських гуртожитках Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця відповідно до наказу ректора № 278 від 31.12.2021 р. становитиме 800,00 грн. на місяць за одне ліжко-місце.

    Додатково необхідно зазначити, що відповідно до витрат, які несе        ХНЕУ ім. С. Кузнеця з утримання гуртожитків (комунальні послуги, заробітна плата обслуговуючого персоналу тощо) собівартість проживання в гуртожитку в 2021 р. в середньому становила 1120,00 грн.  за одне ліжко-місце на місяць, а в 2022 р. у зв’язку зі збільшенням тарифів на комунальні послуги та збільшенням мінімального розміру заробітної плати становитиме ще більше. Таким чином, навіть 800,00 грн. на місяць за одне ліжко-місце не буде покривати витрат ХНЕУ ім. С. Кузнеця на утримання гуртожитків.

    • 12.01.2022