• Планове навчання і перевірка знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  Відповідно до наказу ректора ХНЕУ ім. С.Кузнеця від 05.09.2016 р. №214 на виконання наказу Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України” від 18.04.2006 р. № 304, в Університеті почалось планове навчання і перевірка знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.
  Зі вступним словом перед співробітниками та науково-педагогічними працівниками виступив заступник ректора, проректор з науково-педагогічної роботи О.Г. Зима.
  Надалі слово було надано інженеру з охорони праці Університету І.В. Цимбал. Після чого доповідь на тему «Законодавство України про охорону праці» презентував доцент кафедри природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності» В.Г. Кобзін.
  Модератором запланованого навчання виступив завідувач кафедри природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності» Ю.В. Буц.
  Навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності проходять:
  • декани,
  • завідувачі кафедр
  • викладачі кафедри природноохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності,
  • керівники виробничої практики
  • інші посадові особи, які проводять інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності зі здобувачами освіти,
  • особи, і відповідальні за стан охорони праці та пожежної безпеки,
  • начальники відділів та служб та інших підрозділів
  у строки, які встановлені відповідним графіком.
  Графік проведення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
  працівників ХНЕУ ім. С Кузнеця
  1) 24.09.18 р., 10.15, ауд. А-4, Теми: №1, №2 – Законодавство України про охорону праці. Законодавство України про працю, №3 – Організація роботи з охорони праці в закладах освіти (Кобзін В. Г., Безсонний В. Л.)
  2) 25.09.18 р., 12.10, ауд. А-4, Тема: №5 Електробезпека (Золотченко В. А.)
  3) 27.09.18 р., 10.15, ауд. А-5, Теми: №6, №7 Гігієна праці, медичні огляди. Профілактика професійних захворювань і отруєнь. Надання першої допомоги потерпілим (Піддубко О. Є.)
  4) 28.09.18 р. 12.10, ауд. А-5, Тема: № 8 Поводження в надзвичайних ситуаціях, Пожежна безпека (Фадєєв Д.О.)
  Склад комісії для проведення перевірки знань:
  Голова комісії:
  Отенко В.І. – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи)
  Члени комісії:
  Цимбал І. В. –  інженер з охорони праці
  Холодний Г.О. –  голова профкому
  Буц Ю.В. –  завідувач кафедри природоохоронних технологій, екології та  безпеки життєдіяльності
  Кобзін В. Г. –  доцент кафедри природоохоронних технологій, екології та  безпеки життєдіяльності
  Графік складання іспитів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
  працівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця
  Дата Час Місце проведення Працівники
  1) 01.10.2018 р. 10.00, Ауд. 401 гол. корп. – Декани, завідувачі кафедр, викладачі кафедри природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності
  2) 02.10.2018 р., 11.00, Ауд. 401 гол. корп. – Начальники відділів і служб та інших підрозділів, коменданти гуртожитків та навчальних корпусів, головний інженер, директор бібліотеки, директор їдальні, юрисконсульт І категорії
  3) 03.10.2018 р. 11.00, Ауд. 401 гол. корп. – Керівники виробничої практики, працівники, які відповідальні за охорону праці, пожежну безпеку
  4) додатковий день складання іспитів 04.10. 2018 р. в ауд. 401 гол. корп.
  • 24.09.2018