• Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця

    Державна реєстрація: ідентифікатор медіа R30-02756. Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 685, протокол № 9 від 7 березня 2024 року.

    Вимоги до оформлення наукових статей/тез в журналі «Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця»

    В журналі «Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця» публікуються статті/тези студентів та аспірантів ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Статті/тези, які подаються до редакції, не мають бути опубліковані або призначені для публікації в іншому виданні.

    До редакції, враховуючи науковий профіль журналу, приймаються статті/тези українською, англійською, французькою та німецькою мовами, що дозволяють сформувати уявлення про сучасний стан найбільш актуальних проблем економіки. Виклад статті-тез має бути чітким, зрозумілим та змістовним.

    Журнал «Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця» виходить щоквартально.