• МАГ-МАЙНОР Персональний брендінг та управління діловим іміджем

  Персональний брендінг та управління діловим іміджем

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання за рівнем середньої освіти
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  Навчальна дисципліна «Персональний брендінг та управління діловим іміджем» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, маркетологам, тим, хто збирається займатися підприємництвом та мати власний бізнес.

  В наш час підприємець, який не планує і не підтримує свій імідж, не може стати ефективним. Знання правил побудови персонального брендінгу, принципів як службової, так і професійної етики дадуть підприємцю платформу для ефективної взаємодії з оточуючими, кінцевою метою якої є збільшення фінансової віддачі, та розвитку партнерських відносин. Таким чином, знання, вміння та навички в стратегічній побудові могутнього іміджу – це ключ до фінансової свободи.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • оволодіти знаннями щодо формування персонального бренду;
  • сформувати власний бренд та управляти діловим іміджем на стратегічну перспективу;
  • визначити формулу досягнення успіху за допомогою формування персонального бренду;
  • визначати які канали комунікації можна використовувати для трансляції персонального бренду;
  • навчитись презентувати себе на ринку.
  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою дисципліни є формування у студентів  компетентностей щодо персонального брендінгу та управління діловим іміджем з метою підвищення ефективності їх взаємодії з зовнішнім середовищем та досягнення фінансової свободи.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • засвоєння основних правил побудови персонального брендінгу;
  • застосування отриманих знань для створення власного іміджу та управління ним
  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності створювати та просувати персональний бренд та управляти діловим іміджем
  Трудомісткість
  5 кредитів, 40 аудиторних годин, 1 залік, 4 форми поточного контролю.