• МАГ-МАЙНОР Міжнародна логістика

  Міжнародна логістика

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

  Базові знання з економічної теорії, основам менеджменту та логістики.

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

  Навчальна дисципліна «Міжнародна логістика» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, маркетологам та спеціалістам у галузі зовнішньоекономічної діяльності, а також тим, хто планує займатися підприємництвом та мати власний бізнес.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  Знати:      

  • методологічні аспекти логістичного управління та сфери його застосування;
  • особливості глобальної конкуренції та принципи розвитку міжнародної логістики у вільних економічних зонах;
  • техніко-економічні особливості окремих видів транспорту, показники якості міжнародних вантажних перевезень та умови доставки товарів у договорах купівлі-продажу.

  Вміти:

  • визначати логістичні функції міжнародних посередників;
  • оцінювати переваги транснаціональних компаній у міжнародному бізнесі;
  • самостійно вибирати оптимальний рівень обслуговування в логістичних системах;
  • характеризувати вплив базисних умов поставок на організацію транспортування вантажів.

  Мета та основні задачі дисципліни:

  Метою викладання дисципліни «Міжнародна логістика» є надання майбутнім фахівцям теоретичних знань та практичних рекомендацій у галузі логістичного управління, методів, засобів формування логістичних систем, транспортного забезпечення міжнародного бізнесу та тенденцій його розвитку.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • формування знань про методи логістичного управління;
  • втілення системного бачення на логістичну складову процесів глобалізації;
  • виявлення особливостей транспортного забезпечення міжнародних відносин;
  • набуття практичних навичок роботи митних брокерів;
  • визначення стратегічних напрямів розвитку міжнародних логістичних систем.

  Компетентність, що забезпечує:

  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності здійснення функцій логістичного управління на міжнародному рівні для просування підприємства у ринкове середовище.

  Трудомісткість

  5 кредитів, 150 годин, екзамен