• Ліцензування та акредитація 2019

    Галузь знань Спеціальність, освітній ступінь Експертні висновки

    або протокол Ліцензійної комісії

    0302 Міжнародні відносини 6.030206 “Міжнародний бізнес”, бакалавр Експертні висновки