• Ліцензування та акредитація 2019

  Галузь знань Спеціальність,

  освітній ступінь

  Експертні висновки,

  Наказ МОН України або протокол Ліцензійної комісії

  0302 Міжнародні відносини 6.030206 «Міжнародний бізнес», бакалавр Експертні висновки
  07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування (з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства), PhD Наказ МОН України № 121-л від 01.02.2019
  07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент (з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства), PhD Наказ МОН України № 121-л від 01.02.2019
  24 Сфера обслуговування 242 Туризм (з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства), PhD Наказ МОН України № 121-л від 01.02.2019
  28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування (з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства), PhD Наказ МОН України № 121-л від 01.02.2019
  12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення, бакалавр Експертні висновки
  0303 Журналістика та інформація 6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності), бакалавр Експертні висновки
  0501 Інформатика та
  обчислювальна техніка
  6.050101 Комп’ютерні
  науки, бакалавр
  Експертні висновки
  1401 Сфера обслуговування 6.140103 Туризм Експертні висновки
  18 Виробництво та
  технології
  186 Видавництво та
  поліграфія, бакалавр
  Експертні висновки
  12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки  (122  Комп’ютерні науки та інформаційні технології) Експертні висновки
  12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека, магістр Наказ МОН України № 466-л від 07.05.2019
  05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка (з можливістю здійснення підготовки іноземців та осіб без громадянства), PhD Наказ МОН України № 940-л від 27.06.2019
  01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки(з можливістю здійснення підготовки іноземців та осіб без громадянства), PhD Наказ МОН України № 946-л від 25.07.2019
  24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа (з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства), бакалавр Наказ МОН України № 965-л від 03.10.2019