• Ліцензування та акредитація 2017, 2018  

  Галузь знань Спеціальність, освітній ступінь Експертні висновки

  або протокол Ліцензійної комісії

  1801 Специфічні категорії 8.18010016 «Бізнес-адміністрування», магістр Експертні висновки
  0305 Економіка та підприємництво 6.030501 «Економічна теорія», бакалавр Експертні висновки
  05 Соціальні та поведінкові науки 6.030506 «Прикладна статистика», бакалавр Експертні висновки
  05 Соціальні та поведінкові науки Освітньо-професійна програма «Бізнес-статистика і аналітика», магістр Експертні висновки
  0515 Видавничо-поліграфічна справа 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа», бакалавр Експертні висновки
  07 Управління та адміністрування 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», магістр протокол Ліцензійної комісії МОН України № 57/1

  від 23.06.17 р.

  12 Інформаційні технології 126 «Інформаційні системи та технології», бакалавр протокол Ліцензійної комісії МОН України № 60/1

  від 13.07.17 р.

  12 Інформаційні технології 126 «Інформаційні системи та технології», магістр протокол Ліцензійної комісії МОН України № 60/1

  від 13.07.17 р.

  12 Інформаційні технології 125 «Кібербезпека», бакалавр протокол Ліцензійної комісії МОН України № 72

  від 11.10.17 р.

  23 Соціальна робота 232 «Соціальне забезпечення», магістр протокол Ліцензійної комісії МОН України № 72

  від 11.10.17 р.

  12 Інформаційні технології 124 «Системний аналіз», бакалавр протокол Ліцензійної комісії МОН України № 77/2

  від 07.12.17 р.

  23 Соціальна робота 232 «Соціальне забезпечення», бакалавр протокол Ліцензійної комісії МОН України № 79/2

  від 21.12.17 р.

  02 Культура та мистецтво 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», магістр протокол Ліцензійної комісії МОН України № 81/2

  від 08.01.18 р.

  08 Право 081 «Право» протокол Ліцензійної комісії МОН України № 87/2

  від 13.03.18 р.

  29 Міжнародні відносини 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», магістр протокол Ліцензійної комісії МОН України № 90/2

  від 05.04.18 р.

  29 Міжнародні відносини 292 «Міжнародні економічні відносини», магістр протокол Ліцензійної комісії МОН України № 90/2

  від 05.04.18 р.

  28 Публічне управління та адміністрування 281 «Публічне управління та адміністрування», бакалавр протокол Ліцензійної комісії МОН України № 95/2

  від 22.05.18 р.

  18 Виробництво та технології 186 «Видавництво та поліграфія»,

  ОПП Технології електронних мультимедійних видань, магістр

  Експертні висновки