• Ліцензування та акредитація 2017/18  

  Галузь знань
  Спеціальність, освітній ступінь
  Навчально-методичне забезпечення
  Інформаційне забезпечення
  Експертні висновки
  02 Культура та мистецтво
  028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», магістр
  0305
  Економіка та підприємництво
  6.030501 «Економічна теорія», бакалавр
  05
  Соціальні та поведінкові науки
  051 «Економіка», магістр
  05
  Соціальні та поведінкові науки
  6.030506 «Прикладна статистика», бакалавр
  05
  Соціальні та поведінкові науки
  Освітньо-професійна програма «Бізнес-статистика і аналітика» 051 «Економіка», магістр
  0515
  Видавничо-поліграфічна справа
  6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа», бакалавр
  07
  Управління та адміністрування
  071 «Облік і оподаткування», магістр
  07
  Управління та адміністрування
  072 «Фінанси, банківська справа та страхування», магістр
  07
  Управління та адміністрування
  075 «Маркетинг», магістр
  07
  Управління та адміністрування
  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», магістр
  08
  Право
  081 «Право», бакалавр
  08
  Право
  081 «Право», магістр + +
  12
  Інформаційні технології
  124 «Системний аналіз», бакалавр + +
  12
  Інформаційні технології
  125 «Кібербезпека», бакалавр + +
  12
  Інформаційні технології
  126 «Інформаційні системи та технології», бакалавр
  12
  Інформаційні технології
  126 «Інформаційні системи та технології», магістр
  1801
  Специфічні категорії
  8.18010016 «Бізнес-адміністрування», магістр
  23
  Соціальна робота
  232 «Соціальне
  забезпечення», магістр
  + +
  28
  Публічне управління та адміністрування
  281

  «Публічне управління та адміністрування», бакалавр

  + +
  29
  Міжнародні відносини
  291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», магістр