• Кафедра міжнародних економічних відносин

  Рік заснування – 1982 рік

  61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,

  ХНЕУ, 2-й навчальний корпус, ауд. 35, 36.

  Тел. +38 (057) 702-18-30, 3-71 (внутрішній)

  E-mail: kafecan@hneu.edu.ua

  Сайт: https://kafmev.hneu.edu.ua/

  Завідуюча кафедрою –  доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України – Отенко Ірина Павлівна.

  Кафедра міжнародних економічних відносин готує компетентних фахівців, здатних працювати на посадах керівників різних рівнів та виконувати завдання підготовки й прийняття стратегічних рішень, стратегічного управління, керівництва, а саме: директора із зовнішньоекономічних зв’язків, аналітика світових товарних ринків,  фахівця з експорту, агента з митного оформлення вантажів та товарів, дипломатичного агента, аташе, дипломатичного кур’єра, координатора міжнародного маркетингу, міжнародного фінансового аналітика, менеджера з міжнародних продажів, менеджера міжнародного бізнесу, фахівця з міжнародної торгівлі, ризик-менеджера в міжнародному бізнесі, приватного підприємця у сфері міжнародного бізнесу, перекладача, міжнародного PR-менеджера, фахівця з корпоративного менеджменту у міжнародних компаніях, фахівця по зв’язкам із громадськістю та пресою, експерта із суспільно-політичних питань, міжнародного аналітика, політичного оглядача тощо.

  Кафедрою міжнародних економічних відносин ведеться підготовка українських та іноземних студентів на освітньому рівні бакалавра та магістра за спеціалізацією «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та «Міжнародний бізнес» та за спеціалізацією «Управління фінансово-економічною безпекою» на освітньому рівні  магістра. З 2015 року формуються академічні групи, які вивчають дисципліни виключно англійською мовою.

  Сайт кафедри міжнародних економічних відносин:

  kafmev.hneu.edu.ua

  Кафедра міжнародних економічних відносин випускає за спеціальностями / освітніми програмами:

  • 292 Міжнародні економічні відносини

  Метою програми «Міжнародний бізнес» є  підготовка та виховання високо компетентних фахівців з міжнародного бізнесу – експертів, консультантів, оглядачів із зовнішньоекономічних питань, маркетингу та ведення бізнесу.

  Презентація освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціалізацією «Міжнародний бізнес»

  Презентація освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціалізацією «Міжнародний бізнес»

  • 073 «Менеджмент» – «Управління фінансово-економічною безпекою»

  Метою магістерської програми є  підготовка компетентних  фахівців з фінансово-економічної безпеки – керівників, професіоналів та аналітиків.

  Презентація магістерської програми «Управління фінансово-економічною безпекою»

  Кафедра мміжнародних економічних відносин здійснює підготовку докторантів та аспірантів:

  З 2016 року кафедрою започатковано програму підготовки PhD.

  За останні 5 років  було захищено 14 кандидатських дисертації.

  Конкурентні переваги бакалаврських та магістерських програм кафедри:

  • практичне спрямування
  • якісна підготовка кваліфікованих спеціалістів
  • потужна навчальна база – матеріально-технічне, навчально-методичне, інформаційне забезпечення
  • використання інтерактивних методів навчання
  • викладання професійних дисциплін англійською мовою – викладання викладачами, які мають сертифікат ВЕС (Business English Certificate by Cambridge University)
  • опанування німецької та французької як другої іноземної мови за вибором студента;
  • доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування в вузах інших країн) та інших освітніх та наукових проектів
  • підтримка у працевлаштуванні на підприємствах-партнерах університету та потенційних роботодавців
  • можливість отримання сертифіката ВЕС на знання ділової англійської мови
  • активна участь в творчих, культурних та спортивних заходах університету, членство у Молодіжній Організації Університету

  Наші студенти:

  • переможці і призери Всеукраїнських студентських олімпіад
  • учасники і переможці конкурсів наукових робіт
  • учасники і призери Міжнародних науково-практичних конференцій

  Міжнародна діяльність кафедри:

  Кафедра здійснює активну міжнародну діяльність, підтримуючи міжнародні зв’язки з:

  • Економічним університетом Братислави (Словаччина)
  • Латвійським університетом, Рига (Латвія)
  • Політехнічним інститутом Браганса (Португалія)

  Напрямки наукових досліджень:

  Викладачами кафедри здійснюються наукові розробки за наступними напрямками:

  • Комунікаційні технології міжнародних бізнес систем
  • Організаційна платформа розвитку міжнародних бізнес систем
  • Управління організаційними системами підприємства
  • Стратегічний інструментарій розвитку підприємств
  • Стратегічне позиціонування і формування маркетингового інструментарію підприємства
  • Регіональні особливості розвитку міжнародної економіки
  • Формування системи ризик-менеджменту підприємства
  • Міжнародна безпека
  • Розвиток транснаціональних бізнес-структур в умовах глобального економічного простору
  • Формування корпоративної культури бізнес-систем в умовах змін міжнародного середовища
  • Розвиток державно-приватного  партнерства як інструменту інвестиційної
   підтримки реалізації державних програм соціально-економічного розвитку
   країни
  • Забезпечення процесів державного регулювання розвитком національної
   економіки шляхом застосування партнерської взаємодії держави та
   бізнесу

  Професорсько-викладацький склад кафедри:

  На кафедрі працює  24 викладача, з яких 3 доктори наук, 6 – професорів, 18 – кандидатів наук, 11 з яких доценти. Викладачі кафедри є сертифікованими лекторами та фахівцями з питань проведення тренінгів, застосування ділової англійської мови,  викладання англійською мовою.

  Викладачі кафедри

  Новини кафедри