• Спеціальності

  Перелік спеціальностей (освітніх програм) за якими здійснюється прийом 

  до Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця 

  за освітнім ступенем бакалавр, магістр у 2020 році

  Спеціальність Бакалавр Магістр Магістр
  Код Назва (освітньо-професійна програма) (освітньо-професійна програма) (освітньо-наукова програма)
  011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка та адміністрування освіти
  028 Менеджмент соціокультурної діяльності Подієвий менеджмент
  051 Економіка Економічна кібернетика Економічна кібернетика
  Економіка підприємства Економіка підприємства
  Управління персоналом та економіка праці Управління персоналом та економіка праці
  Міжнародна економіка Міжнародна економіка
  Бізнес-статистика і аналітика
  Економічна теорія та економічна політика
  061 Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю
  Медіа-комунікації Медіа-комунікації
  071 Облік і оподаткування Облік і аудит Облік і аудит
  Податковий контроль та регулювання бізнесу
  072 Фінанси, банківська справа та страхування ІТ-фінанси ІТ-фінанси
  Фінанси і кредит Фінанси і кредит
  Митна справа Митний контроль
  Банківська справа Банківська справа
  073 Менеджмент Бізнес-адміністрування Бізнес-адміністрування Бізнес-адміністрування
  Управління навчальним закладом
  Міжнародний ІТ-менеджмент Міжнародний ІТ-менеджмент
  Міжнародний менеджмент Міжнародний менеджмент
  Менеджмент організацій і адміністрування Менеджмент організацій і адміністрування
  Менеджмент інноваційної діяльності Менеджмент інноваційної діяльності
  Логістика Логістика
  Управління фінансово-економічною безпекою
   075 Маркетинг Маркетинг Маркетинг
  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  Міжнародна торгівля
  081 Право Правове регулювання економіки
  121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
  124 Системний аналіз Управління складними системами
  125 Кібербезпека Кібербезпека Кібербезпека
  126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології
  186 Видавництво та поліграфія Технології електронних мультимедійних видань Технології електронних мультимедійних видань
  232 Соціальне забезпечення Управління соціальною сферою Управління соціальними проектами
  241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанний бізнес
  242 Туризм Туризм Туризм
  Міжнародний туризм
  281 Публічне управління та адміністрування  Публічне управління Публічне адміністрування
  Державна служба
  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини
  292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес Міжнародний бізнес

  Перелік спеціальностей ХНЕУ ім. С. Кузнеця 2019 року

  Перелік спеціальностей ХНЕУ ім. С. Кузнеця 2018 року

  Перелік спеціальностей ХНЕУ ім. С. Кузнеця 2017 року

  Перелік спеціальностей ХНЕУ ім. С. Кузнеця 2016 року