• Мовні курси

  BEC (Business English Certificates)

   Business English Certificates (BEC) – кембріджські іспити на знання ділової англійської мови. Іспити ВЕС створені для тих, хто працює або збирається працювати в сфері міжнародного бізнесу. Іспити ВЕС оцінюють вміння використовувати англійську мову в контексті міжнародного бізнесу, а так само вміння кандидата спілкуватися англійською мовою на певному рівні з колегами та клієнтами. ВЕС тестує практичні навички володіння мовою в реальних робочих ситуаціях, але при цьому не вимагає спеціальних знань у бізнесі. Щорічно іспит ВЕС здає більше 1000 000 чоловік і цифра ця постійно збільшується завдяки визнанню сертифіката. Роботодавці різних країн просять надати сертифікат ВЕС при влаштуванні на роботу. Все більша кількість компаній (наприклад, Sony Ericsson, Shell, Vodafone, Bayer, Coca-Cola) використовують іспит ВЕС, як тренінг-курс для співробітників, а університети включають здачу цього іспиту в навчальну програму. Іспит ВЕС розрахований на кандидатів з різним рівнем володіння англійською мовою та включає в себе тести трьох різних ступенів складності: BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher. Іспит ВЕС охоплює 4 мовні навички, кожна з яких оцінюється окремо (крім ВЕС Р, де Reading та Writing об’єднані в один блок): Reading (Читання); Writing (Написання); Listening (Аудіювання); Speaking (Розмовна практика). 

     

  Результати іспиту

  Загальна оцінка виставляється за кількістю балів за іспит в цілому. Таким чином, для того щоб здати іспит необов’язково набирати багато балів по кожному з чотирьох тестів. Підсумкові результати із зазначенням того, як кандидат пройшов кожен блок іспиту, можна подивитися на сайті, ввівши індивідуальні дані, які висилаються кандидатам після реєстрації разом з розкладом. Результати можна дізнатися приблизно через 1 місяць після здачі іспиту. Сертифікати можна отримати в центрі тестування приблизно через 6 тижнів після результатів.

  ВЕС Preliminary (Business English Certificates Preliminary)

  Business English Certificates Preliminary (ВЕС Preliminary) – тест, розроблений для визначення рівня володіння діловою лексикою англійської мови на рівні Intermediate за Європейською Шкалою Рівнів. Цей сертифікат свідчить про володіння англійською мовою в обсязі, що дозволяє скласти резюме, заповнити анкету та надати особисту інформацію.

  Кандидатам, які успішно склали іспит ВЕС Preliminary присвоюють рівень В1:

  • Pass 140-153 points
  • Merit 154-159 points.

  Присвоюють рівень В2:

  • Distinction 160-170 points

  Кандидатам, які не склали іспит ВЕС Preliminaryале набрали 120-139 points, отримують рівень А2 за Європейською Шкалою Рівнів.

  ВЕС Vantage ( Business English Certificates Vantage)

  Business English Certificates Vantage (ВЕС Vantage) – другий за складністю іспит на знання ділової англійської мови, розрахований на кандидатів, що володіють мовою на рівні Upper-Intermediate за Європейською Шкалою Рівнів і здатних використовувати англійську в повсякденному діловому спілкуванні, вести прийом відвідувачів, повноцінно виконувати роботу в офісі.

  Кандидатам, які успішно склали іспит ВЕС Vantage присвоюють рівень В2:

  • Grade A 180-190 points
  • Grade B 174-179 points
  • Grade C 160-173 points.

  Кандидатам, які не склали іспит ВЕС Vantageале набрали 140-159 points, отримують рівень В1 за Європейською Шкалою Рівнів.

  Європейська Шкала Рівнів – http://www.cambridgeenglish.org/images/286293-cambridge-english-scale-full-range.pdf

  Згідно з наказом МОН № 13 від 14.01.16 року “Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам” (http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/50592/ ) для отримання вченого звання Доцент необхідно мати сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з англійської мови (перелік рекомендованих міжнародних тестів на знання англійської мови як іноземної зазначено у додатку 1) або наявність у здобувача не менш як 10 праць, опублікованих англійською мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science та не є перекладами з інших мов.

  Додаткову інформацію можна отримати на сайті www.Cambridge ESOL.org

  З 2013 року Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця визнаний Кембриджськім університетом як Центр підготовки кандидатів до участі у незалежному міжнародному тестуванні щодо оцінювання рівня володіння діловою англійською мовою. За вісім років участі в програмі кількість кандидатів, що отримали сертифікат, становить 529 осіб.

  У 2014 році ХНЕУ ім. С. Кузнеця був нагороджений Золотим Знаком Кембриджського університету.

  Зарахування на курси для підготовки до складання іспиту здійснюється на початку кожного навчального року. Додаткова інформація:

  Тел. +38 (057) 702-18-33; (Мазур Марія Олександрівна)

  E-mail: deppgrad@hneu.edu.ua

   

  Відділ заочної, дистанційної та післядипломної освіти запрошує бажаючих пройти

  PRETEST по ВЕС (Business English Certificates) на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

  20.03.2019 р. буде проводитися PRE-TEST по ВЕС Vantage (Business English Certificates) з метою розуміння свого рівня володіння діловою англійською мовою. Для цього потрібно обов’язково зареєструватися у 3 каб. 2 корп. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, або за  телефоном 702-18-33 (3-04).

  ВЕС Vanage – час проведення з 10:15 по 13:45 у А-7 аудиторії.

  21.03.2019 р. буде проводитися PRE-TEST по ВЕС Preliminary (Business English Certificates) з метою розуміння свого рівня володіння діловою англійською мовою. Для цього потрібно обов’язково зареєструватися у 3 каб. 2 корп. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, або за телефоном 702-18-33 (3-04).

  Час проведення з  10:15 по 13:45 у А-7 аудиторії.