• Мовні курси

  BEC (Business English Certificates)

  Business English Certificates (BEC) – кембріджські іспити на знання ділової англійської мови. Іспити ВЕС створені для тих, хто працює або збирається працювати в сфері міжнародного бізнесу. Іспити ВЕС оцінюють вміння використовувати англійську мову в контексті міжнародного бізнесу, а так само вміння кандидата спілкуватися англійською мовою на певному рівні з колегами та клієнтами. ВЕС тестує практичні навички володіння мовою в реальних робочих ситуаціях, але при цьому не вимагає спеціальних знань у бізнесі. Щорічно іспит ВЕС здає більше 1000 000 чоловік і цифра ця постійно збільшується завдяки визнанню сертифіката. Роботодавці різних країн просять надати сертифікат ВЕС при влаштуванні на роботу. Все більша кількість компаній (наприклад, Sony Ericsson, Shell, Vodafone, Bayer, Coca-Cola) використовують іспит ВЕС, як тренінг-курс для співробітників, а університети включають здачу цього іспиту в навчальну програму. Іспит ВЕС розрахований на кандидатів з різним рівнем володіння англійською мовою та включає в себе тести трьох різних ступенів складності: BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher. Іспит ВЕС охоплює 4 мовні навички, кожна з яких оцінюється окремо (крім ВЕС Р, де Reading та Writing об’єднані в один блок): Reading (Читання); Writing (Написання); Listening (Аудіювання); Speaking (Розмовна практика). 

     

  Результати іспиту

  Загальна оцінка виставляється за кількістю балів за іспит в цілому. Таким чином, для того щоб здати іспит необов’язково набирати багато балів по кожному з чотирьох тестів. Підсумкові результати із зазначенням того, як кандидат пройшов кожен блок іспиту, можна подивитися на сайті, ввівши індивідуальні дані, які висилаються кандидатам після реєстрації разом з розкладом. Результати можна дізнатися приблизно через 1 місяць після здачі іспиту. Сертифікати можна отримати в центрі тестування приблизно через 6 тижнів після результатів.

  ВЕС Preliminary (Business English Certificates Preliminary)

  Business English Certificates Preliminary (ВЕС Preliminary) – тест, розроблений для визначення рівня володіння діловою лексикою англійської мови на рівні Intermediate за Європейською Шкалою Рівнів. Цей сертифікат свідчить про володіння англійською мовою в обсязі, що дозволяє скласти резюме, заповнити анкету та надати особисту інформацію.

  Кандидатам, які успішно склали іспит ВЕС Preliminary присвоюють рівень В1:

  • Pass 140-153 points
  • Merit 154-159 points.

  Присвоюють рівень В2:

  • Distinction 160-170 points

  Кандидатам, які не склали іспит ВЕС Preliminaryале набрали 120-139 points, отримують рівень А2 за Європейською Шкалою Рівнів.

  ВЕС Vantage ( Business English Certificates Vantage)

  Business English Certificates Vantage (ВЕС Vantage) – другий за складністю іспит на знання ділової англійської мови, розрахований на кандидатів, що володіють мовою на рівні Upper-Intermediate за Європейською Шкалою Рівнів і здатних використовувати англійську в повсякденному діловому спілкуванні, вести прийом відвідувачів, повноцінно виконувати роботу в офісі.

  Кандидатам, які успішно склали іспит ВЕС Vantage присвоюють рівень В2:

  • Grade A 180-190 points
  • Grade B 174-179 points
  • Grade C 160-173 points.

  Кандидатам, які не склали іспит ВЕС Vantageале набрали 140-159 points, отримують рівень В1 за Європейською Шкалою Рівнів.

  Європейська Шкала Рівнів – http://www.cambridgeenglish.org/images/286293-cambridge-english-scale-full-range.pdf

  Згідно з наказом МОН № 13 від 14.01.16 року “Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам” (http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/50592/ ) для отримання вченого звання Доцент необхідно мати сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з англійської мови (перелік рекомендованих міжнародних тестів на знання англійської мови як іноземної зазначено у додатку 1) або наявність у здобувача не менш як 10 праць, опублікованих англійською мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science та не є перекладами з інших мов.

  Додаткову інформацію можна отримати на сайті www.Cambridge ESOL.org

  З 2013 року Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця визнаний Кембриджськім університетом як Центр підготовки кандидатів до участі у незалежному міжнародному тестуванні щодо оцінювання рівня володіння діловою англійською мовою. За вісім років участі в програмі кількість кандидатів, що отримали сертифікат, становить 529 осіб.

  У 2014 році ХНЕУ ім. С. Кузнеця був нагороджений Золотим Знаком Кембриджського університету.

  Зарахування на курси для підготовки до складання іспиту здійснюється на початку кожного навчального року.

  Вартість іспиту та дата складання