• Інформаційний пакет Магістр Оподаткування

  Інформаційний пакет

  ОПП Оподаткування

  Тип дисципліни Шифр освітнього компоненту Назва дисципліни Кредити ЄКТС Обсяг, год. І семестр ІІ семестр
  1 рік навчання
  Обов’язкова ОК 1 МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОБЛІКУ, АНАЛІЗІ, АУДИТІ ТА ОПОДАТКУВАННІ 4 120   4
  Обов’язкова ОК 2 ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ (АНГЛ) 5 150   5
  Обов’язкова ОК 3 МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ АУДИТУ І ПОДАТКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ 5 150 5  
  Обов’язкова ОК 4 ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ТА ЇЇ АНАЛІЗ 5 150 5  
  Обов’язкова ОК 5 ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ 5 150   5
  Обов’язкова ОК 6 ОБЛІКОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ФІНАНСОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ 5 150 5  
  Обов’язкова ОК 7 ОБЛІК ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ 5 150   5
  Обов’язкова ОК 8 КУРСОВА РОБОТА: ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ 1 30   1
  Вибіркова ВК 1 МАГ-МАЙНОР 5 150 5  
  Вибіркова ВК 2 МАГ-МАЙНОР 5 150   5
  Вибіркова ВК 3 МЕЙДЖОР 1 5 150 5  
  Вибіркова ВК 4 МЕЙДЖОР 2 5 150 5  
  Вибіркова ВК 5 МЕЙДЖОР 3 5 150   5
  Разом 60 1800 30 30
  2 рік навчання
  Тип дисципліни Шифр освітнього компоненту Назва дисципліни Кредити ЄКТС Обсяг, год. ІІІ семестр
  Обов’язкова ОК 9 КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ 3 90 3  
  Обов’язкова ОК 10 ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 8 240 8
  Обов’язкова ОК 11 ДИПЛОМНА РОБОТА 19 570 19
  Разом 30 900 30