• Інформаційний пакет Магістр Митний контроль

  Інформаційний пакет

  ОПП Митний контроль

  Тип дисципліни Шифр освітнього компоненту Назва дисципліни Кредити ЄКТС Обсяг, год. І семестр ІІ семестр
  1 рік навчання
  Обов’язкова ОК 1 МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ 3 90 3  
  Обов’язкова ОК 2 РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 5 150 5  
  Обов’язкова ОК 3 КРЕДИТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 5 150   5
  Обов’язкова ОК 4 ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 9 270 4 5
  Обов’язкова ОК 5 ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ 4 120 4  
  Обов’язкова ОК 6 СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ АНТИКРИЗОВИХ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ (АНГЛ. МОВ.) 4 120 4  
  Обов’язкова ОК 7 ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ 4 120   4
  Обов’язкова ОК 8 КУРСОВА РОБОТА: Митно-тарифне адміністрування та контроль 1 30   1
  Вибіркова ВК 1 МАГ-МАЙНОР 5 150 5  
  Вибіркова ВК 2 МАГ-МАЙНОР 5 150   5
  Вибіркова ВК 3 МЕЙДЖОР 1 5 150 5  
  Вибіркова ВК 4 МЕЙДЖОР 2 5 150   5
  Вибіркова ВК 5 МЕЙДЖОР 3 5 150   5
  Разом 60 1800 30 30
  2 рік навчання
  Тип дисципліни Шифр освітнього компоненту Назва дисципліни Кредити ЄКТС Обсяг, год. ІІІ семестр
  Обов’язкова ОК 9 КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ 3 90 3  
  Обов’язкова ОК 10 ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 9 270 9
  Обов’язкова ОК 11 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА 3 90 3
  Обов’язкова ОК 12 ДИПЛОМНА РОБОТА 15 450 15  
  Разом 30 900 30