• Інформаційний пакет Магістр Економіка бізнесу

  Інформаційний пакет

  ОПП Економіка бізнесу

  Тип дисципліни Шифр освітнього компоненту Назва дисципліни Кредити ЄКТС Обсяг, год. І семестр ІІ семестр
  1 рік навчання
  Обов’язкова ОК 1 УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ 5 150 5
  Обов’язкова ОК 2 МЕТОДИ ТА ТЕХНІКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 5 150 5
  Обов’язкова ОК 3 ЕТИКА БІЗНЕСУ ТА КОМУНІКАЦІЇ 3 90 3
  Обов’язкова ОК 4 УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 6 180 6
  Обов’язкова ОК 5 ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 5 150 5
  Обов’язкова ОК 6 СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ 5 150 5
  Обов’язкова ОК 8 БІЗНЕС ДІАГНОСТИКА 5 150 5
  Обов’язкова ОК 9 КУРСОВА РОБОТА: УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 1 30 1
  Вибіркова ВК 1 МАГ-МАЙНОР 5 150 5
  Вибіркова ВК 2 МАГ-МАЙНОР 5 150 5
  Вибіркова ВК 3 МЕЙДЖОР 1 5 150 5
  Вибіркова ВК 4 МЕЙДЖОР 2 5 150 5
  Вибіркова ВК 5 МЕЙДЖОР 3 5 150 5
  Разом 60 1800 30 30
  2 рік навчання
  Тип дисципліни Шифр освітнього компоненту Назва дисципліни Кредити ЄКТС Обсяг, год. ІІІ семестр
  Обов’язкова ОК 10 КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ 3 90 3
  Обов’язкова ОК 11 ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 8 240 8
  Обов’язкова ОК 12 ДИПЛОМНА РОБОТА 19 570 19
  Разом 30 900 30