• Інформаційний пакет Бакалавр Бізнес-дизайн

  Інформаційний пакет

  ОПП Бізнес-дизайн

  Тип дисципліни Шифр освітнього компоненту Назва дисципліни Кредити ЄКТС Обсяг, год. І семестр ІІ семестр
  1 курс
  Обов’язкова ОК 1 УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним спрямуванням) 3 90 3  
  Обов’язкова ОК 2 ІНОЗЕМНА МОВА (за професійним спрямуванням) 9 270 4 5
  Обов’язкова ОК 3 ФІЛОСОФІЯ 5 150   5
  Обов’язкова ОК 4 ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ 4 120   4
  Обов’язкова ОК 5 ТРЕНІНГ-КУРС «Безпека життєдіяльності та охорона праці» 2 60   2
  Обов’язкова ОК 6 ВИЩА МАТЕМАТИКА 5 150 5  
  Обов’язкова ОК 7 ІНФОРМАТИКА 5 150 5  
  Обов’язкова ОК 8 ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 5 150 5  
  Обов’язкова ОК 9 ВСТУП ДО ФАХУ 3 90 3  
  Обов’язкова ОК 10 ОСНОВИ ДИЗАЙНУ 5 150   5
  Обов’язкова ОК 11 ІСТОРІЯ ДИЗАЙНУ ТА СТИЛЕЙ 4 120   4
  Обов’язкова ОК 12 ОСНОВИ РИСУНКУ ТА ЖИВОПИСУ 5 150   5
  Вибіркова ВК 1 НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ТЕХНОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 5 150 5  
  Разом 60 1800 30 30
  2 курс
  Тип дисципліни Шифр освітнього компоненту Назва дисципліни Кредити ЄКТС Обсяг, год. ІІІ семестр ІV семестр
  Обов’язкова ОК 13 ОСНОВИ МАКЕТУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ 5 150 5  
  Обов’язкова ОК 14 ОСНОВИ ТИПОГРАФІКИ 5 150 5  
  Обов’язкова ОК 15 ОСНОВИ БІЗНЕСУ ВИРОБНИЦТВА ДИЗАЙН-ПРОДУКТІВ 5 150 5  
  Обов’язкова ОК 16 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 5 150 5  
  Обов’язкова ОК 17 ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ 5 150   5
  Обов’язкова ОК 18 ОСНОВИ БРЕНДИНГУ 5 150   5
  Обов’язкова ОК 19 КУРСОВА РОБОТА: ОСНОВИ БРЕНДИНГУ 1 30   1
  Обов’язкова ОК 20 МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ 5 150   5
  Обов’язкова ОК 21 КОМПОЗИЦІЯ ТА КОЛЬОРОЗНАВСТВО 4 120   4
  Вибіркова ВК 2 НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 5 150 5  
  Вибіркова ВК 3 НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ПРАВОВОГО СПРЯМУВАННЯ 5 150   5
  Вибіркова ВК 4 МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР 5 150 5  
  Вибіркова ВК 5 МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР 5 150   5
  Разом 60 1800 30 30
  3 курс
  Тип дисципліни Шифр освітнього компоненту Назва дисципліни Кредити ЄКТС Обсяг, год. V семестр VІ семестр
  Обов’язкова ОК 22 ОСНОВИ ДИЗАЙНУ РЕКЛАМИ 5 150 5  
  Обов’язкова ОК 23 УПРАВЛІННЯ ДИЗАЙНЕРСЬКИМИ ПРОЕКТАМИ 5 150 5  
  Обов’язкова ОК 24 ОСНОВИ ВЕБ-ДИЗАЙНУ 5 150 5  
  Обов’язкова ОК 25 КРОС-КУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ 5 150 5  
  Обов’язкова ОК 26 ПЛЕНАРНА ПРАКТИКА 3 90   3
  Обов’язкова ОК 27 ДИЗАЙН-ДОСЛІДЖЕННЯ 4 120   4
  Обов’язкова ОК 28 КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 4 120   4
  Обов’язкова ОК 29 ОСНОВИ МУЛЬТИМУДІЙНОГО ДИЗАЙНУ 4 120   4
  Вибіркова ВК 6 МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР 5 150 5  
  Вибіркова ВК 7 МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР 5 150   5
  Вибіркова ВК 8 МЕЙДЖОР 1 5 150 5  
  Вибіркова ВК 9 МЕЙДЖОР 2 5 150   5
  Вибіркова ВК 10 МЕЙДЖОР 3 5 150   5
  Разом 60 1800 30 30
  4 курс
  Тип дисципліни Шифр освітнього компоненту Назва дисципліни Кредити ЄКТС Обсяг, год. VІІ семестр VІІІ семестр
  Обов’язкова ОК 30 ДИЗАЙН ПАКУВАННЯ ЦИФРОВОГО ПРОДУКТУ 5 150 5  
  Обов’язкова ОК 31 КУРСОВА РОБОТА: ДИЗАЙН ПАКУВАННЯ ЦИФРОВОГО ПРОДУКТУ 1 30 1  
  Обов’язкова ОК 32 ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 5 150 5  
  Обов’язкова ОК 33 КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА У ДИЗАЙНІ ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 5 150 5  
  Обов’язкова ОК 34 ІНОЗЕМНА МОВА АКАДЕМІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 4 120 4  
  Обов’язкова ОК 35 КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ 3 90   3
  Обов’язкова ОК 36 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА 5 150   5
  Обов’язкова ОК 37 ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 9 270   9
  Обов’язкова ОК 38 ДИПЛОМНА РОБОТА 13 390   13
  Вибіркова ВК 11 МЕЙДЖОР 4 5 150 5  
  Вибіркова ВК 12 МЕЙДЖОР 5 5 150 5  
  Разом 60 1800 30 30