• Спільна словацько-українська магістерська програма «Бізнес-аналітика та інформаційні системи у підприємництві»

  Дана програма є результатом поєднання освітніх зусиль Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (Україна) та Вищої школи менеджменту та публічного адміністрування в м. Братислава (Словаччина), діє з 2017 р. й спрямована на підготовку фахівців в галузі аналітики та інформатики.

  Спільна словацько-українська магістерська програма «Бізнес-аналітика та інформаційні системи у підприємництві» є відгуком на сучасні потреби суспільства. Ця програма дає студентам поглиблене розуміння бізнес-контексту та технічних розробок, що формують сучасні інформаційні та комунікаційні технології і надає їм змогу вирішувати проблеми, пов’язані з аналітичною роботою в ІТ-індустрії з метою забезпечення кар’єрного зростання.

  На сьогодні попит на фахівців, що поєднують компетентності щодо застосовування інтелектуальних системи оброблення інформації та комп’ютерних систем, використання сучасних програмних продуктів, IT-технологій та технологічних засобів у професійній, зокрема, підприємницькій діяльності з компетентностями бізнес-аналітика для обґрунтування та прийняття рішень в галузі управління та бізнесу є основним трендом попиту на національному та міжнародному ринках праці.

  Головними перевагами участі у даній міжнародній освітній програмі є:

  • Можливість отримання одразу двох магістерських дипломів (українського та європейського зразків).
  • Можливість одержання додаткових сертифікатів у професійній IT-сфері.
  • Гарантоване стажування в IT-компаніях Словаччини з метою набуття практичних навичок роботи в європейських кампаніях.
  • Поглиблене вивчення англійської та словацької мов.

  Навчання в програмі здійснюється українською, англійською та словацькою мовами.

  Дисципліни навчального плану 1 року навчання (в Україні):

  • Інтелектуальні методи та засоби обробки інформації
  • Сучасна теорія управління
  • Методології наукових досліджень
  • Основи аналізу даних
  • Сучасні інформаційні системи: прикладний аспект
  • Статистичне мислення для науки про дані
  • Інтелектуальні інформаційні системи
  • Організація та технології хмарних обчислень
  • SEO-оптимізація
  • Візуалізація даних та візуальна аналітика
  • Бізнес інтелідженс
  • Дані та прийняття рішень
  Дисципліни навчального плану 2 року навчання (у Словаччині):
  • Бізнес-економіка
  • Міжнародний менеджмент та міжнародний бізнес
  • Ділові ризики
  • Управління якістю
  • Створення програм та проектів
  • Трудове право
  • Підприємництво у малих та середніх підприємствах III.
  • Податки у господарських товариствах
  Організація навчального процесу
  Програма складається з 120 ECTS (4 семестри = 2 роки), з них:
  1 та 2 семестри студенти навчаються в ХНЕУ iм. С. Кузнеця – (60 ECTS)
  3 та 4 семестри, виробнича практика та стажування (60 ECTS) студенти проходять в м. Братислава (Словаччина) у провідних IT компаніях.
  Академічний ступінь
  Магістр з бізнес-аналітики та інформаційних системи у підприємництві
  Дипломи:
  • магістра зі спеціальності «Комп’ютерні науки» ХНЕУ ім. С. Кузнеця (українського зразка);
  • магістра зі спеціальності «Бізнес-аналітика та інформаційні системи в підприємництві» Вищої школи менеджменту та публічного адміністрування в Братиславі (європейського зразка).
  Умови вступу до магістерської програми
  До програми приймаються кандидати, які мають ступінь бакалавра зі спеціальностей «Компютерні науки» та «Економіка».
  Кандидати мають підтвердити:
  • володіння базовими знаннями з компютерних технологій та економіки;
  • мотивацію до навчання на програмі та подальшої роботи у IT сфері.
  • знання англійської мови щонайменше на рівні А2, рекомендований рівень володіння мовою – В1;
  Критерії зарахування студентів до програми
  Відбір кандидатів проводить спільна словацько-українська комісія, до складу якої долучаються представники словацьких та українських IT компаній.
  На яку кількість студентів розрахована програма.
  Програма розрахована на 30 студентів.
  Партнери програми
  Програма підтримується Посольством Словаччини в Україні, Наглядовою радою Вищої школи менеджменту та публічного адміністрування (м. Братислава), Асоціацією IT компаній Словаччини, Асоціацією IT компаній України.
     Перелік документів, що необхідні для зарахування в ХНЕУ ім. С. Кузнеця:
  1. Заява на зарахування в ХНЕУ ім. С. Кузнеця (завантажити шаблон).
  2. Резюме (у форматі Europass «завантажити шаблон»)
  3. Копія паспорта.
  4. Копія ідентифікаційного коду.
  5. Копія диплома бакалавра та додатку до диплома.
  6. 4 фотокартки 3х4.
  7. Якщо Ви є студентом ХНЕУ ім. С. Кузнеця – довідка з деканату про продовження навчання.
  Перелік документів, що необхідні для зарахування у Вищу школу менеджменту та публічного адміністрування (м. Братислава):
  1. Резюме (у форматі Europass «завантажити шаблон»)
  2. 2 фотокартки.
  3. Копія закордонного паспорта.
  4. Копія диплома бакалавра та додатку до диплома з офіційним перекладом англійською мовою (нотаріально завірена).
  5. Мотиваційний лист (у довільній формі  вказати, чим викликаний інтерес до програми та як планується використовувати результати навчання у подальшій професійній діяльності)
  Наше місцезнаходження:
  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Головний навчальний корпус,
  аудиторії 307, 331, 412.
  Керівники програми:
  від ХНЕУ ім. С. Кузнеця
  від Вищої школи менеджменту та публічного адміністрування (Словаччина, м. Братислава)
  д.е.н., проф., завідувач кафедри статистики та економічного прогнозування
  Раєвнєва Олена Валентинівна
  віце-ректор Вищої школи менеджменту та публічного адміністрування
  Філіп Станіслав
  Координатор програми – к.е.н, доц., декан факультету економічної інформатики
  Коц Григорій Павлович
  E-mail: dekei@hneu.edu.ua Тел. +38 (057) 702-18-31
  Технічний секретар програми – к.е.н, викладач кафедри статистики та економічного прогнозування
  Дериховська Вікторія Ігорівна
  E-mail: derykhovskayav@gmail.com Тел. +38 (066) 311-86-84