• Франко-українська програма підготовки магістрів за спеціальністю «Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля» з Університетом Ліон-2 ім. Люм’єр (Франція)

  СПІЛЬНА ФРАНКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
  «ТУРИЗМ. КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА. ДОЗВІЛЛЯ»

  • Магістра зі спеціальності «Туризм» ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
  • Магістра зі спеціальності «Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля» Університету Ліон2 ім. Люм’єр.
  Магістерська програма пропонує студентам можливість продовжити своє навчання і здобути франкофонну мультидисциплінарну освіту у туристичній сфері.
  Мета навчання:
  • підготувати франкофонних спеціалістів, які володіють різноманітними фаховими знаннями з підвищення цінності культурної спадщини, розробки туристичних проектів, комерціалізації інноваційних туристичних продуктів на регіональному, національному і міжнародному рівнях;
  • надати студентам можливість отримати професійний досвід у двох країнах (Україні і Франції) і отримати дипломи двох університетів (Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця і Університету ім. Люм’єр Ліон 2);
  • надати студентам можливість сформувати знання, вміння і навички, необхідні для інтеграції до світового ринку праці.
  Міжнародний туризм і культурна спадщина потребують відкритості для пізнання нового, готовності до адаптації, допитливості, які відображають подвійну орієнтацію студентів на отримання специфічних знань і професійних навичок як у сфері економіки міжнародного туризму, так і методів і специфічних засобів створення туристичних проектів і підвищення цінності культурної спадщини на основі досвіду Франції. У цьому контексті, знання іноземних мов, особливо французької, є необхідним.
  Партнер програми – Університет ім. Люм’єр Ліон 2 (Франція)
  Зарахування відбувається після проведення співбесіди з кандидатами, які мають освіту бакалавра або магістра.
  Умови зарахування на навчання у програмі:
  • Необхідні документи для попереднього відбору кандидатів (українською та французькою мовами):
   • мотиваційний лист (у довільній формі; вказати, чим викликаний інтерес до програми та як планується використовувати результати навчання у подальшій професійній діяльності);
   • резюме (у форматі Europass завантажити шаблон  завантажити інструкцію);
   • копія диплому та/або виписки з диплому.
  • Співбесіда з метою перевірки рівня володіння французькою мовою, знання предметної області, мотивації;
  • Подання документів до зарахування – до 25 серпня поточного року.
  Документи надсилати на електрону адресу: moroz.nataliia.icv@gmail.com (копія на hneu.tour@gmail.com)
  Кандидати мають підтвердити:
  • знання французької мови щонайменше на рівні А2, рекомендований рівень володіння мовою – В1;
  • володіння базовими знаннями з туризму, економіки, регіонального розвитку;
  • мотивацію до навчання на програмі та подальшої роботи у сфері туризму.
  Основні дисципліни:
  • Ділова іноземна мова (французька)
  • Міжнародна економіка
  • Економіка галузі рекреації та дозвілля
  • Фінансовий менеджмент
  • Міжнародне право та право Європейського Союзу
  • Управління персоналом у мультинаціональних корпораціях
  • Менеджмент якості туристичних послуг
  • Державне управління туристичною діяльністю
  • Міжнародний туризм
  • Бухгалтерський облік та оподаткування на туристичних підприємствах
  • Організація та проведення культурних заходів
  • Культурна спадщина
  • Геоінформаційні системи в туризмі
  • Маркетинг та менеджмент у міжнародному туризмі
  • Методологія і організація наукових досліджень у туризмі (методи діагностики туристичної діяльності)
  • Методи та моделі дослідження економічних процесів та управління проектами у туризмі
  У рамках програми заплановано проходження 2-х професійних стажувань.
  Більш детальна інформація на сайті програми: mbatourisme.hneu.edu.ua
  Керівники програми
  Ізабель Лефор, професор Університету ім. Люм’єр Ліон 2Володимир Єгорович Єрмаченко, проректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця
  Координатори програми
  Фредерік Ламансьа
  викладач з туризму Університету ім. Люм’єр Ліон 2
  Мороз Наталія Олександрівна
  аспірант під подвійним керівництвом ХНЕУ ім. С. Кузнеця та Університету ім. Люм’єр Ліон 2