• Аспірантура: Трудова діяльність

  Трудова діяльність

  У період навчання в аспірантурі аспіранти очної (денної) форми навчання мають право на роботу у позанавчальний час у режимі неповного робочого  часу (але не більше як на 0,5 ставки за займаною посадою). При цьому академічна стипендія виплачується у повному обсязі.

  Працюючі аспіранти зобов’язані до початку кожного з семестрів підготовки в аспірантурі (у яких має місце освітня складова – навчальні заняття з дисциплін згідно навчального плану) подати до відділу аспірантури і докторантури графіки свого робочого часу (або довідки), в яких зазначено посаду, яку займає аспірант, та розклад робочого часу, за яким він працює у період, що дорівнює тривалості наступного семестру  підготовки в аспірантурі.

  Зразок графіку свого робочого часу (довідки).

  Робочий час, вказаний у графіку робочого часу аспіранта не може співпадати з навчальними заняттями аспіранта за розкладом у наступному семестрі (півріччі) підготовки в аспірантурі.

  Графік робочого часу (або довідка) аспіранта має бути завірений за місцем роботи керівником відділу кадрів та керівником (або його заступником) підприємства, установи, організації, у якій працює аспірант.

  Наприкінці календарного року, до 31 грудня, працюючі аспіранти обовязково подають до відділу аспірантури і докторантури довідки про використання робочого часу упродовж року, що минає.

  Зразок довідки про використання робочого часу.

  Графік робочого часу працівники інших організацій

  Графік робочого часу працівники ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  Графік робочого часу ФОП

  Для аспірантів, у яких відсутня трудова книжка

  Довідка про використання робочого часу

  Повернутися до інших підрозділів розділу «Аспірантура»