• Центр унiверситетськоï успiшностi

  Agence Universitaire de la Francophonie

  Унiверситетська Агенцiя Франкофоніï

  Харкiвський нацiональний економiчний унiверситет iмені Семена Кузнеця

  ХНЕУ iм. С. Кузнеця є асоцiйованим членом  потужноï мiжнародноï унiверситетськоï асоцiаціï «Agence Universitaire de la Francophonie» (Унiверситетська Агенцiя Франкофоніï), яка об’єднує бiльше 800 унiверситетiв 96 краïн свiту. Головна мiсiя УАФ – розширення, координацiя та змiстовне наповнення мiжнародного унiверситетського спiвробiтництва у галузях освiти, науки та культури. Створений за пiдтримки УАФ Центр унiверситетськоï успiшностi ХНЕУ iм. С. Кузнеця став головним осередком регiональноï унiверситетськоï франкофоніï.
  Центр унiверситетськоï успiшностi (ЦУУ) вiдкриває можливостi:
  • оволодiти за допомогою новiтнiх методик французькою мовою на рiвнi професiйного спiлкування i стати бiльш конкурентноздатним на нацiональному та мiжнародному ринку працi;
  • продовжити навчання у магістратурі або аспірантурі провідних університетів Франції і отримати відповідний університетський диплом європейського зразку;
  • пройти професійне стажування на провідних підприємствах Франції та інших країн Європи;
  • підвищити кваліфікацію викладачів французької мови та дисциплін, які викладаються на французькій мові на основі новітніх Т.І.С.Е.;
  • мати доступ до друкованих та закритих джерел електронної інформації у різних галузях науки і техніки;
  • приймати участь у міжнародних науково-освітніх заходах (конференції, семінари, симпозіуми, круглі столи) безпосередньо або через систему відеоконференції; друкувати статті та іншу наукову продукцію у провідних виданнях Європи;
  • долучитися до культурних надбань Франції та франкомовних країн світу.
  Більш детально з діяльністю ЦУУ  ви можете ознайомитись за наступними посиланнями:
  Харків, пр. Науки, 9а, 61166 Україна, бібліотечний корпус, кім. 403а
  тел. (057) 702 10 46, (095) 653 06 57