Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни

Відомості про комплекс
навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни
 
 
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Іноземна мова (тренінг)
Програма
+
немає потреби
+
+

 

Кiлькiсть переглядів: 524