• Аудиторія А7 Економічної Науки

    В аудиторії встановлено бюсти мислителів – визначних представників основних напрямів економічної думки: Ж.-Б. Кольбера (меркантилізм), Ф. Кене (фізіократи), А. Сміта, Д. Рікардо, Т.-Р. Мальтуса (класична школа), Р. Оуена (соціалізм), Ф. Ліста (протекціонізм), Г. фон Шмоллера (історична школа), А. Маршалла (неоклассичний напрям), Т. Веблена (інституціоналізм), Дж. М. Кейнса (кейнсіанство).