• Аспірантура: Вибір або зміна теми дисертаційного дослідження

  Тема дисертації аспіранта має бути сформульована у межах:

  Тема дисертації докторанта має бути сформульована у межах:

  Формулюючи тему дисертації, здобувач має провести аналіз вже захищених дисертаційних досліджень у обраній ним предметній галузі дослідження, скориставшись Електронним каталогом тем дисертацій за посиланням http://topicthesis.eka.hneu.edu.ua/

  Ознайомитися з текстом дисертацій, які захищені у спеціалізованих вчених радах ХНЕУ імені. С. Кузнеця можна за посиланням, або завітавши до ауд. 701-702 БК.

  Затвердження тем дисертаційних робіт здобувачів відбувається упродовж 2-х місяців з дня зарахування до аспірантури / докторантури у три етапи:

  1 етап: затвердження теми дисертації здобувача на засіданні кафедри, на якій працює його науковий керівник/консультант і за якою закріплюється сам здобувач на період підготовки в аспірантурі/докторантурі Університету.

  Здобувач подає на кафедру:

  • узгоджене з науковим керівником «Обґрунтування теми дисертації» та, за наявності, наукові доробки, які він вже виконав (статті, доповіді тез, наукові проекти, рукопис дисертації тощо) за передбачуваною темою дисертації.

  Науковий керівник/консультант подає на кафедру:

  • своїх наукових праць (доробок), виконаних за напрямом, в якому визначено тему дисертації здобувача.

  За підсумками засідання кафедри здобувачу надається  – витяг з протоколу засідання кафедри (2 примірники) з рекомендаціями розгляду передбаченої теми дисертації на засіданні Комісії з узгодження тем дисертацій здобувачів Університету та вченій раді Університету.

  2 етап: засідання Комісії з узгодження тем дисертацій здобувачів Університету (далі – Комісії).

  За 7 днів до призначеного засідання Комісії здобувач подає голові та членам Комісії:

  • заповнену форму «Обґрунтування теми дисертації» для аналізу доцільності
  • виписку з протоколу засідання кафедри про розгляд його теми дисертації,
  • перелік наукових праць (доробків) наукового керівника / консультанта, виконаних за напрямом, в якому визначається тема дисертації здобувача.

  На призначеному засіданні Комісії  здобувач презентує голові та членам комісії тему дисертації, обґрунтовує її актуальність, доцільність виконання дисертаційного дослідження за вказаною темою, її зв’язок з пріоритетними напрямами наукових досліджень за обраною спеціальністю, науковими дослідженнями Університету та розвитку науки і техніки України.

  За підсумками засідання Комісія може прийняти (одне з наведених) рішень:

  • погодитися з поданим формулюванням теми дисертації та клопотати перед вченою радою про її затвердження;
  • рекомендувати здобувачеві уточнити тему (мету, об’єкт чи предмет дослідження) та узгодити нове формулювання теми (мети, об’єкту чи предмету) з науковим керівником. У такому випадку розгляд теми продовжується на наступному засіданні Комісії.

  На засіданні Комісії, окрім здобувачів, можуть бути присутні їх наукові керівники/консультанти.

  3 етап: затвердження тем дисертацій на вченій раді Університету шляхом відкритого обговорення та голосування.

  За підсумками засідання вченої ради Університету складається протокол, витяг з якого щодо затвердження (або відмови у затвердженні, із зазначенням причин та рекомендацій щодо уточнення) теми дисертації кожного здобувача зберігається у особовій справі увесь строк підготовки здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Університету.

  У разі відмови здобувачу в затвердженні теми, із зазначенням причин та рекомендацій щодо її уточнення на будь-якому з зазначених вище етапів, він має виправити зауваження та повторно пройти 1-2 етапи.

  Після затвердження теми дисертації здобувач має зробити відповідний запис у своєму індивідуальному плані роботи із зазначення номера протоколу та дати засідання вченої ради Університету, на якому ухвалено відповідне рішення.

   

  Зміна (уточнення) теми дисертації

  У разі зміни напряму (теми, мети, об’єкта чи предмету) дисертаційного дослідження та виникнення потреби у зміні (уточненні) теми дисертації під час підготовки здобувача в аспірантурі / докторантурі, він має подати відповідну заяву (погоджену з науковим керівником / консультантом до відділу аспірантури і докторантури, після чого відбуваються І-ІІІ етапи.

  Повернутися до інших підрозділів розділу «Аспірантура»