• Уразова Світлана Вікторівна

   

    Уразова Світлана Вікторівна
  Посада Старший викладач кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу
  Дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Поглиблене вивчення іноземної мови за фахом», «Ділове спілкування іноземною мовою», ВЕК.
  Наукові інтереси Ділова іноземна  мова, міжкультурна інтерпретація економічних текстів як окремий вид комунікації, технічний переклад, методи викладання іноземних мов, особливості перекладу запозичень у англійській мові, інформаційна грамотність та методи її діагностики

   

   Детальніше Дата народження: 19 листопада 1984

  Громадянство: України

  Alma mater:

  2006 – Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, диплом, спеціаліст вчитель англійської та французької мови та іноземної літератури з відзнакою, м. Харків, Україна

  Посада Старший викладач кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу
  Навчальна робота «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»

  «Поглиблене вивчення іноземної мови за фахом»

  «Ділове спілкування іноземною мовою»

  ВЕС

  Наукова діяльність Наукові інтереси: Ділова іноземна мова, міжкультурна інтерпретація економічних текстів як окремий вид комунікації, технічний переклад, методи викладання іноземних мов, особливості перекладу запозичень у англійській мові, інформаційна грамотність та методи її діагностики
  Вибрані публікації Загальна кількість науково-методичних праць: – 18, зокрема 11 статті, 2 тези до конференції, 5 навчально-методичні розробки.

  Основні публікації:

  СТАТТІ:

  1. Advantages and Perspectives of Distance Learning in Training Specialists in Economics // Pedagogika. Teoretyczne I Praktyczne Aspekty Rozwoju Współczesnej Nauki, 30.03.2017 – 31.03.2017, Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017 – с. 19-22

  2. Approaches to Defining Students’ Information Literacy Level // Pedagogika. Nowoczesne Badania Podstawowe I Stosowane, 29.04.2017 – 30.04.2017, Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017 – с. 53-57

  3. Лінгвістичні особливості реалізації комунікативної стратегії кооперації на заняттях з англійської мови // Pedagogika. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju.: zbiór artykułów naukowych, 29 – 30.04.2016, Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour» – №1, 2016. – с. 34-39

  4. Формування інформаційної грамотності майбутніх спеціалістів у галузі технологій // Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні (25-26 квітня 2014 р.). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. – C. 90   93

  5. Psychological and Pedagogical Aspects of Distance Learning / Urazova, S.V. // Science, Research, Development. Pedagogy. Monografia Pokonferencyjna, 30.03.2018-31.03.2018 – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2018 – p. 97-100

  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Іноземна мова за професійним спрямуванням. Кроки до підприємницької діяльності: Робочий зошит. / Уразова С.В., Коваленко О.Ю., Боровський А.В. – Харків, вид. ХНЕУ, 2012. – 128 c.

  2. Практичні завдання з навчальної дисципліни “Іноземна мова” до підготовки до складання іспитів з ділової англійської мови (BEC) усіх напрямів підготовки всіх форм навчання / Уразова С.В., Коваленко О.Ю. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 94 с. Англ.мова, укр мова

  3. Збірник завдань з граматики з англійської мови

  для студентів галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка” денної форми навчання / Уразова С.В., Мітягіна Т.В. – Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014 – 32 с. (Укр. мов., англ. мов.)

  4. Збірник завдань з граматики з англійської мови

  для студентів галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка” денної форми навчання – Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014 – 32 с. (Укр. мов., англ. мов.)

  Інша професійна діяльність 1. Erasmus+ «DocHub» «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України» (Проект: 8 574 064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2- CBHE-SP).
  Контакти, додаткова інформація просп. Науки 9-А, м. Харків, Україна, 61166

  1 корпус, кімн.502

  Тел.+38(057)702-18-32 (дод. 3-51)

  E-mail: Urazova.Svitlana@m.hneu.edu.ua

  ORCID:

  Scopus Author ID:

  Google Scholar: