• Шликова Вікторія Олександрівна

  ПІП Шликова Вікторія Олександрівна  
  Кафедра Статистики і економічного прогнозування
  Місцезнаходження кафедри перший навчальний корпус, 4 поверх, ауд. 406.
  Сайт кафедри https://statistics.hneu.edu.ua/
  Телефон кафедри Тел. +38 (057) 702-06-74 доп. 4-61
  Вчений ступінь, звання, посада к.е.н., старший викладач
  Коротка інформація про викладача Має  понад 50 наукових публікацій, з яких 4 колективні монографії, 1 стаття в журналі, який  включено до наукометричної бази даних Web of Science та 24 статті у інших закордонних та фахових виданнях України.

  Займається виконанням науково-дослідних робіт на замовлення Національної академії наук України.

  Має 5 свідоцтв  про реєстрацію авторського права на твір.

  Є учасником спільної словацько-української магістерської програми двох дипломів «Бізнес-аналітика та інформаційні системи у підприємництві» з 2017 р.

  Має сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2 (англійська мова) з 2017 р.

  Брала участь у міжнародному проєкті “Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0” (Модуль Жана Моне 611674-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE) у 2020-2021 рр.

  Наукові інтереси – державне регулювання науково-технічного та інноваційного розвитку; моделювання і прогнозування соціально-економічного розвитку України.

  Адреса електронної пошти викладача v.shlykova@ukr.net