• Гаврильченко Олена Володимирівна

  ПІП Гаврильченко Олена Володимирівна
  Кафедра Менеджменту та бізнесу
  Місцезнаходження кафедри ауд. 703 (бібліотечний корпус)
  Сайт кафедри http://www.kmibhneu.com
  Телефон кафедри 702-01-46
  Вчений ступінь, звання, посада к.е.н., доцент кафедри менеджменту та бізнесу
  Коротка інформація про викладача Володіє знаннями щодо управління фінансами підприємства, методикою планування та аналізу проектів, навиками проведення економічного аналізу на підприємствах різних галузей
  Адреса електронної пошти викладача hneu.gavrilchenko @gmail.com