• Дериховська Вікторія Ігорівна

  ПІП Дериховська Вікторія Ігорівна  
  Кафедра Статистики і економічного прогнозування
  Місцезнаходження кафедри ауд. 406 (1 корпус)
  Сайт кафедри https://statistics.hneu.edu.ua/
  Телефон кафедри +38(057)702-18-32
  Вчений ступінь, звання, посада Кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики і економічного прогнозування
  Коротка інформація про викладача Наукові інтереси: моніторинг потреби ринку праці у спеціалістах з вищою професійною освітою, регулювання молодіжної зайнятості та безробіття на ринку праці, міграційні процеси.

  Має Business English Certificate Vantage (Level B2)

  Автор 61 публікації, з них 44 наукові та 17 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Приймала участь у 4 науково-дослідних розробках за запитом МОН України.

  Є секретарем спільної словацько-української магістерської програми двох дипломів «Бізнес-аналітика та інформаційні системи у підприємництві».

  Адреса електронної пошти викладача derykhovskayav@gmail.com