• Чаговець Любов Олексіївна

  ПІП Чаговець Любов Олексіївна  

   

   

  Кафедра економічної кібернетики і системного аналізу
  Місцезнаходження кафедри ауд. 419 (гол. корпус)
  Сайт кафедри http://www.ek.hneu.edu.ua
  Телефон кафедри 702 18 31
  Вчений ступінь, звання, посада кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики і системного аналізу
  Коротка інформація про викладача Має сертифікати тренінгів з математичних моделей в економіці,  управління економічними процесами на підприємстві.

  Учасник міжнародного гранта.

  Автор понад 200 науково-методичних та консультаційно-дорадчих публікацій. У тому числі 22 колективні монографії, 37 статті в наукових виданнях України та іноземних держав, 74 матеріали конференцій, з них 21 в періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, навчальний посібник у співавторстві, 38 робіт навчально-методичного характеру.

  Наукові інтереси: моделювання економічної безпеки соціально-економічних систем, моделі оцінки нерівномірності розвитку регіональних економічних систем, моделювання асиметричності розвитку організаційних систем національного та регіонального рівня, технології інформаційного впливу на фінансовий сектор, економіко-математичне моделювання функціонування і розвитку соціально-економічних систем методами нечітких нейронних мереж, імітаційне моделювання фінансових потоків в системі національної економіки, моделювання процесу оцінки диспропорцій розвитку регіональних систем з використанням фіскальних інструментів, податкових важелів

  Адреса електронної пошти викладача liubov.chahovets@hneu.net