• Бровко Ольга Іванівна

  ПІП Бровко Ольга Іванівна  
  Кафедра Статистики і економічного прогнозування
  Місцезнаходження кафедри перший навчальний корпус, 4 поверх, ауд. 406.
  Сайт кафедри statistics.hneu.edu.ua
  Телефон кафедри Тел. +38 (057) 702-06-74 доп. 4-61
  Вчений ступінь, звання, посада к.е.н., доцент
  Коротка інформація про викладача Має  понад 70 наукових публікацій, з яких 1 навчальний посібник з грифом МОН України, 5 колективних монографій, 2 статті Skopus та 30 статей у закордонних та фахових виданнях України.

  Має 5 свідоцтв  на авторський твір та приймала участь у 3-х науково-дослідних розробках за запитом МОН України

  Є учасником спільної словацько-української магістерської програми двох дипломів «Бізнес-аналітика та інформаційні системи у підприємництві» (з 2017 р.) та учасник спільної франко-української програми підготовки магістрів MBA «Міжнародний туризм» (2017-2020рр.)

  Наукові інтереси – дослідження розвитку кризових явищ в соціально-економічних системах, дослідження світової та національної системи вищої освіти.

  Адреса електронної пошти викладача ol.iv.brovko@gmail.com