• Степаненко Наталія Олексіївна

  ПІП Степаненко Наталія Олексіївна  

   

   

   

   

   

   

  Кафедра Економічної теорії та економічної політики
  Місцезнаходження кафедри 61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Перший корпус, ауд. 407.

  Сайт кафедри «http://www.kafpeco.hneu.edu.ua/»
  Телефон кафедри +380509110275; 702-18-32
  Вчений ступінь, звання, посада к.е.н., доцент, доцент
  Коротка інформація про викладача Має багаторічний досвід викла-дання навчальних дисциплін кафедри
  Адреса електронної пошти викладача snatik75@gmail.com