• Перелік документів для вступу

  Перелік документів для вступу

  до ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  за освітнім ступенем магістра

  1. Документ, що посвідчує собу (оригінал + копія)
  2. Документ про освіту з додатком (оригінал + копія)
  3. Екзаменаційний лист єдиного вступного іспиту з іноземної мови (оригінал +копія) та результати іспиту
  4. Копія реєстраційного номеру обліквої картки платника податків
  5. 4 фото 3х4
  6. Для юнаків, які поступають на денну форму навчання, копія військово-облікового документа
  7. Копія свідоцтва про укладення (розірвання) шлюбу для вступників, у яких прізвище в документі про освіту не відповідає паспорту
  8. Папка з зав’язками + 2 файли