• Перелік документів для вступу

  Перелік документів для вступу

  до ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  за освітнім ступенем магістра

  1. Копію документа, що посвідчує особу
  2. Документ про здобутий ступінь вищої освіти з додатком (оригінал + копія)
  3. Результати магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) або магістерського комплексного тесту (МКТ) (для спец. 081 Право)
  4. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків
  5. 4 фото 3х4
  6. Документи, які підтверджують право вступника на спеціальні умови вступу (3 екземпляра копій)
  7. Для юнаків, копія військово-облікового документа (при вступі на денну форму навчання)
  8. Копія свідоцтва про укладення (розірвання) шлюбу для вступників, у яких прізвище в документі про освіту не відповідає паспорту
  9. Папка з зав’язками + 2 файли