• Вартість навчання за освітнім ступенем бакалавра

  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

  проводить прийом на навчання за освітнім ступенем бакалавра у 2021/2022 навчальному році*

  Факультет Код Спеціальність Освітньо-професійна програма Форма навчання Вартість

  грн./міс*

  2021/22

  Вартість

  грн./рік

  2021/22

  Міжнародної економіки і підприємництва 051 Економіка Міжнародна економіка денна

  заочна

  2 246

  1 573

  26 950

  18 870

  073 Менеджмент Міжнародний менеджмент денна 2 204 26 450
  Міжнародний IT- менеджмент денна

  заочна

  2 204

  1 543

  26 450

  18 520

  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Міжнародна торгівля денна 2 246 26 950
  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денна

  заочна

  2 190

  1 535

  26 290

  18 420

  241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанний бізнес денна

  заочна

  2 329

  1 632

  27 950

  19 580

  242 Туризм Туризм денна

  заочна

  2 329

  1 632

  27 950

  19 580

  Фінансів і обліку 071 Облік і оподаткування Облік і аудит денна

  заочна

  2 183

  1 528

  26 200

  18 340

  072 Фінанси, банківська справа та страхування Банківська справа денна 2 183 26 200
  IT- фінанси денна 2 183 26 200
  Митна справа денна 2 183 26 200
  Фінанси і кредит денна

  заочна

  2 183

  1 528

  26 200

  18 340

  Міжнародних  відносин і журналістики 061 Журналістика Медіа-комунікації денна 2 246 26 950
  Реклама і зв’язки з громадськістю денна  2 246 26 950
  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії денна 2 329 27 950
  292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес денна

  заочна

  2 246

  1 573

  26 950

  18 880

  Менеджменту і маркетингу 073 Менеджмент Бізнес-адміністрування денна

  заочна

  2 208

  1 546

  26 500

  18 550

  Логістика денна 2 192 26 300
  Менеджмент інноваційної діяльності денна 2 192 26 300
  Менеджмент організацій і адміністрування денна

  заочна

  2 192

  1 546

  26 300

  18 550

  075 Маркетинг Маркетинг денна

  заочна

  2 208

  1 534

  26 500

  18 410

  Інформаційних технологій 051 Економіка Економічна кібернетика денна 2 163 25 950
  121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення денна 2 204 26 450
  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки денна

  заочна

  2 163

  1 517

  25 950

  18 200

  124 Системний аналіз Управління складними системами денна 1 496 17 950
  125 Кібербезпека Кібербезпека денна 2 204 26 450
  126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології денна 2 163 25 950
  186 Видавництво та поліграфія Технології електронних мультимедійних видань денна 1 496 17950
  Економіки і права 051 Економіка Бізнес-статистика і аналітика денна 2 163 25950
  Економіка агробізнесу денна  2 163 25950
  Економіка підприємства денна

  заочна

   2 163

  1 517

  25 950

  18 200

  Економіка та економічна політика денна 2 163 25 950
  Управління персоналом та економіка праці денна

  заочна

  2 163

  1 517

  25 950

  18 200

  081  Право Правове регулювання економіки денна   2 163 25 950
  232  Соціальне забезпечення Управління соціальною сферою денна 1 496 17 950
  281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління денна 2 163 25 950

  *Оплата здійснюється згідно договору про надання освітніх послуг  та встановлюється щосеместрово, способом 100% попередньої оплати за наступними строками їх внесення.