• Вартість навчання

  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

  проводить прийом на навчання за освітнім ступенем бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста

  у 2022/23 навчальному році

   

  Факультет Код Спеціальність Освітньо-професійна програма Форма навчання Вартість

  грн/рік

  2021/22

  Фінансів і

  обліку

  071 Облік і оподаткування Облік і аудит денна

  заочна

  26200

  18340

  072 Фінанси, банківська справа та страхування Банківська справа денна 26200
  Митна справа денна 26200
  ІТ-фінанси денна 26200
  Фінанси і кредит денна

  заочна

  26200

  18340

  Менеджменту і маркетингу 073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування денна 26300
  Бізнес-адміністрування денна 26500
  075 Маркетинг Маркетинг денна 26500
  Інформаційних технологій 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення денна 26450
  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки денна

  заочна

  25950

  18200

  125 Кібербезпека Кібербезпека денна 26450
  126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології денна 25950
  186 Видавництво та поліграфія Технології електронних мультимедійних видань денна 17950
  Економіки і права 051 Економіка  Економіка підприємства денна

  заочна

  25950

  18200