• Вартість навчання

  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

  проводить прийом на навчання за освітнім ступенем бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста,

  ОС молодшого бакалавра та ОПС фахового молодшого бакалавра

  у 2022/23 навчальному році

  Факультет Код Спеціальність Освітньо-професійна програма Форма навчання Вартість

  грн./рік

  2022/23

  Фінансів і

  обліку

  071 Облік і оподаткування Облік і аудит денна

  заочна

  26000

  16900

  072 Фінанси, банківська справа та страхування Банківська справа денна 26000
  Митна справа денна 26000
  ІТ-фінанси денна 26000
  Фінанси і кредит денна

  заочна

  26000

  16900

  Менеджменту і маркетингу 073 Менеджмент Бізнес-адміністрування денна 26500
  Менеджмент організацій і адміністрування денна 26000
  075 Маркетинг Маркетинг денна 26000
  Інформаційних технологій 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення денна 25000
  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки денна

  заочна

  25000

  16250

  125 Кібербезпека Кібербезпека денна 25950
  126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології денна 25950
  186 Видавництво та поліграфія Технології електронних мультимедійних видань денна 17950
  Економіки і права 051 Економіка  Економіка підприємства денна

  заочна

  25600

  16640

  232 Соціальне забезпечення Управління соціальною сферою денна 17950