• ВІЛЬНИЙ МАЙНОР Ведення ділових переговорів

    У сучасному суспільстві спостерігається тенденція переміщення акцентів економічної діяльності. Суперницьким відносинам протиставляється взаємодія. Як наслідок стають затребуваними навички ведення ділових переговорів, вміння не тільки знаходити компроміс з партнерами, конкурентами, але й забезпечувати профілактику збереження репутації професійного керівника. Розвиток ринкових відносин припускає удосконалення концепції управління, і перш за все, пошук способів управління змінами. Успішне управління у підприємницькій діяльності можливе тільки при підготовці альтернативних сценаріїв ведення ділових переговорів, що, як наслідок, робить конкурентоспроможним підприємство і формує його позитивний імідж.

    Переговори завжди відігравали важливу роль в суспільстві. Коли виникають суперечки, процес переговорів дає змогу прийти до взаємовигідного результату. Людина постійно веде переговори на різноманітні, важливі та не дуже, теми – від вибору місця де провести відпустку, до встановлення міжнародних кордонів. На даний час вміння ефективно проводити переговори відноситься до однієї з тих якостей спеціалістів та менеджерів, які забезпечують їм успіх як в особистій кар’єрі, так і успішну діяльність організацій, підприємств, в яких вони працюють.

    Навчальна дисципліна “Ведення ділових переговорів” є вибірковою навчальною дисципліною та вивчається згідно з навчальним планом підготовки фахівців першого освітнього рівня (бакалавр) усіх спеціальностей.

    Мета навчальної дисципліни:

    формування у студентів компетентностей щодо ведення ділових переговорів  та прийняття рішення в непередбачуваних ситуаціях, адаптування до змін у процесі ведення бізнесу.