• ВІЛЬНИЙ МАЙНОР Міжнародна рекламна діяльність

  МІЖНАРОДНА РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  Пререквізити (базові знання, необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання з економічної теорії, cвітового господарства та міжнародних економічних відносин, основ маркетингу та менеджменту
  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення майнора забезпечує формування у фахівців здатності планувати рекламну діяльність підприємств, що працюють як на внутрішньому ринку України, так і займаються розробкою міжнародних рекламних кампаній
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

  Викладання дисципліни спрямоване на вивчення теоретичних основ з питань організації міжнародної рекламної діяльності, практичної підготовки студентів до створення різних типів рекламних повідомлень та розв’язання проблемних ситуації в процесі організації міжнародної рекламної діяльності.

  Знання та вміння з навчальної дисципліни «Міжнародна рекламна діяльність» необхідні спеціалісту для виконання планувальних, організаційно-управлінських функцій в процесі діяльності підприємств, для проведення маркетингових та рекламних досліджень, глибокого розуміння свого споживача та цільової аудиторії, для використання економічного впливу реклами на міжнародних ринках.

  Вивчення курсу базується на відповідному рівні загальних знань та навичок, які отримані при засвоєнні студентами загальнонаукових, гуманітарних та спеціальних дисциплін.

  Трудомісткість
  5 кредитів, 150 годин, залік