• ВІЛЬНИЙ МАЙНОР Інтернет-маркетинг

  Інтернет-маркетинг

  Пререквізити (базові знання, необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання з економічної теорії, cвітового господарства та міжнародних економічних відносин, основ маркетингу та менеджменту
  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення майнора забезпечує формування знань і навичок у використанні інтернет-технологій на підприємствах, а також економічного оцінювання ефективності їхнього використання
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

  Викладання дисципліни спрямоване на засвоєння основних принципів організації інтернет-підтримки просування продуктів підприємств; набуття навичок у самостійному аналізі та плануванні маркетингової діяльності, ураховуючи можливості інтернет-технологій і глобальні тенденції економічного розвитку.

  “Інтернет маркетинг” – навчальна дисципліна, що вивчає сучасні інтернет-технології та можливості їхнього використання на підприємствах із метою підвищення їхнього іміджу та конкурентоспроможності.

  Вивчення цієї дисципліни сприятиме формуванню у студентів наступних вмінь та навичок:

  • визначати комплекс інтернет-комунікацій, необхідних для просування продукту;
  • визначати ефективні способи комерціалізації послуг підприємства;
  • використовувати мобільні додатки в підприємницькій діяльності;
  • розробляти концепцію віртуального туру (3D-візиту) підприємства.

  Вивчення курсу базується на відповідному рівні загальних знань та навичок, які отримані при засвоєнні студентами загальнонаукових, гуманітарних та спеціальних дисциплін.

  Трудомісткість
  5 кредитів, 150 годин, залік