• Центр Україно-Болгарського партнерства

  В теперішній час міжнародні зв’язки  з освітніми і науковими закладами стрімко розвиваються – зростає кількість викладачів і студентів, які подають заявки на проходження стажування, а також велику цікавість у викладачів і студентства викликають сумісні науково-практичні конференції, стажування у освітніх закладах Болгарії.

  Досвід болгарських колег з інтернаціоналізації освітньої і наукової діяльності є дуже важливим для розвитку Харківського регіону як наукового центру. З метою поширення такого досвіду на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця створюється Центр українсько-болгарського співробітництва і партнерства.

  Мета створення Центру: розвиток міжнародного співробітництва з закладами вищої освіти, державними установами, громадськими організаціями і комерційними підприємствами Республіки Болгарія в сфері освіти, науково-дослідницької діяльності, культури і туризму.

  Для досягнення цілей передбачається створення і реалізація низки проектів:

  • освітній проект – проект академічної мобільності викладачів і студентів (співпраця з навчальними закладами Республіки Болгарія в області розробки спільних програм магістратури і подвійних дипломів і т.д.);
  • проект профорієнтації студентів (програми професійних стажувань та проходження практики в Болгарії);
  • науково-дослідний проект (семінари, конференції, спільні наукові дослідження і публікації, міжнародний проектний менеджмент);
  • центр вивчення болгарської мови;
  • соціально-культурний проект (знайомство студентів з історією, культурою і традиціями Болгарії, національні свята, дні Болгарії, участь у творчих фестивалях);
  • туристичний центр (реалізація пілотних проектів у сфері туризму,
  • співпрацю з болгарськими туристичними компаніями, курортними комплексами і туристичними регіонами, презентації та навчальні семінари по туризму для студентів).