• Навчально-методичне забезпечення 281 Публічне управління та адміністрування

  Навчально-методичне забезпечення

  Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін аспірантів наведено у «Загальному каталозі курсів» у розділі «Аспірантура» ПНС за посиланням https://pns.hneu.edu.ua/course/index.php?categoryid=1087

  Навчально-методичне забезпечення підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за освітньою-науковою програмою «Публічне управління та адміністрування» (спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування):

  1. Навчально-методичне забезпечення обов’язкових загальних навчальних дисциплін
  Назва навчальної дисципліни Відповідальний викладач Навчально-методичне забезпечення (робоча програма навчальної дисципліни) Короткий опис навчальної дисципліни (силабус)
  Іноземна мова к.пед.н., доц., Петренко В. О. переглянути переглянути
  Філософія науки д.філос.н., проф., Кузь О.М. переглянути переглянути
  Методологія та організація наукових досліджень д.е.н., проф., Пушкар О.І.

  к.т.н., доц., Браткевич В. В.

  переглянути переглянути
  Математичні методи та моделі у наукових дослідженнях д.е.н., проф., Гур’янова Л. С. переглянути переглянути
  Українська мова, як іноземна* д.філол.н., проф.,

  Черемська О. С.

  переглянути переглянути
  Програма педагогічної практики Науковий керівник аспіранта переглянути

  * викладається для іноземців та осіб без громадянства

  1. Навчально-методичне забезпечення обов’язкових професійних навчальних дисциплін
  Назва навчальної дисципліни Відповідальний викладач Навчально-методичне забезпечення (робоча програма навчальної дисципліни) Короткий опис навчальної дисципліни (силабус)
  Теорія та методологія публічного управління та адміністрування д.е.н., проф., Гавкалова Н.Л. переглянути переглянути
  Електронне врядування к.е.н., доц., Гордієнко Л.Ю. переглянути

  view

  переглянути

  view

  Інформація щодо навчально-методичного забезпечення вибіркових навчальних дисциплін: загальних та професійних розміщена в розділі «Вибір навчальних дисциплін»

  Для використання навчально-методичного забезпечення, яке знаходиться у бібліотеці ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перейдіть за посиланням.

  Повернутися до інших підрозділів розділу «Аспірантура»