• МАГ-МАЙНОР Управління Startup-проектами

  Управління Startup-проектами

  Пререквізити (базові знання, необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання з основ менеджменту
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  Навчальна дисципліна «Управління стартап-проектами» буде корисна майбутнім менеджерам, маркетологам, економістам, фінансистам, а особливо тим, хто збирається займатися підприємництвом та мати власний бізнес.

  Сучасні процеси глобалізації і розвитку комунікаційних технологій створюють безліч можливостей для реалізації найсміливіших бізнес-ідей у світовому масштабі. Але статистика свідчить, що більшість бізнес-ідей, навіть дуже перспективних, так і залишаються на папері, або ж спроби їх реалізації скінчуються провалом. Це стається через невміння підприємців грамотно сформулювати і презентувати ідею свого бізнесу, відшукати джерела його фінансування, спланувати і організувати реалізацію своєї бізнес-ідеї, врахувавши найбільш критичні вимоги і ризики. Отже, фахівцям, які в майбутньому планують розпочати власний бізнес або ж брати участь у проектах розвитку корпоративного бізнесу, конче необхідно набути ключових знань і навичок з управління стартап-проектами.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • формулювати ідею власного або корпоративного бізнесу у формі стартап-проекту;
  • презентувати ідею бізнесу перед потенційними споживачами, інвесторами й іншими зацікавленими сторонами;
  • розробляти бізнес-план проекту реалізації бізнес-ідеї;
  • управляти реалізацією стартап-проекту.
  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою дисципліни «Управління стартап-проектами» є формування системи теоретичних знань і прикладних вмінь та навичок зі створення і управління стартап-проектами.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • опанування теоретичних основ організації підприємницької діяльності і реалізації підприємницьких проектів;
  • оволодіння сучасними техніками бізнес-планування із застосуванням інформаційних технологій;
  • засвоєння принципів й оволодіння методичним інструментарієм управління реалізацією стартап-проектів.
  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності формулювати і презентувати ідею бізнесу, а також планувати і організовувати її реалізацію у формі стартап-проекту
  Трудомісткість
  5 кредитів, 40 аудиторних годин, 1 залік, 6 форм поточного контролю