• Умови для занять спортом

  1. Спортивні споруди:

  • Фізкультурно-оздоровчий комплекс (ФОК), вул. Мирна , 13. ФОК1ФОК2ФОК3;
  • Спортивна зала Л-корпусу. Л1Л2;
  • Спортивна зала гуртожитку №5. Гурт5;
  • Спортивна зала головного корпусу, 4 поверх. Гол. корп. 4;
  • Спортивні кімнати гуртожитків № 2.  Гурт№2 № 7.  Гурт 7
  • Шахово-шашковий клуб «ІНЖЕК – ТУРА» Л-корпус, 2 поверх. ШШ

  Кафедра фізичного виховання та спорту є базовим структурним підрозділом Харківського національного економічного університету, що забезпечує навчально-виховну, методичну та науково-дослідницьку роботу з однієї або кількох споріднених дисциплін.

  Кафедру фізичного виховання та спорту очолює завідувач кафедри кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, майстер спорту України Маракушин Андрій Ігорович.

  На кафедрі працює 10 кваліфікованих фахівців. З них троє мають науковий ступень кандидата наук з фізичного виховання та спорту, вчене звання доцента, 4 викладача мають спортивне звання майстра спорту. Крім того, на кафедрі працюють викладачі, які мають суддівські категорії, у тому числі 1 суддя міжнародної категорії.

  У складі кафедри фізичного виховання та спорту створені навчальні підрозділи – навчальні секції фізичного виховання, фізичної реабілітації, групи спортивного вдосконалення, які об’єднують відповідні спеціалізації з видів рухової активності.

  Головними завданнями кафедри є:

  • залучення студентів університету до фізкультурно-спортивної діяльності для творчого засвоєння цінностей фізичної культури і спорту з метою гармонійного розвитку та зміцнення фізичного і духовного здоров’я, підготовки до майбутньої професії;
  • формування у студентів гуманістичного світогляду, тісно пов’язаного з теоретичними і практичними проблемами фізичної культури;
  • формування у студентів потреби у зміцнені власного здоров’я, фізичного вдосконалення засобами і формами фізичного виховання, опанування культури здорового способу життя, навичок самостійних занять фізичними вправами протягом усього життя;
  • сприяння спортивному вдосконаленню студентів.

  2. Види спорту (секційні заняття):

  Атлетизм:

  Краса, сила і здоров’я тіла – це новий культурний критерій людської цивілізації. Сильне тіло – це не естетична примха, а єдиний спосіб вистояти в наш час глобальних стресів: соціальних, інформаційних, екологічних і психічних. Заняття з атлетизму роблять більш сильним не тільки мускули, але і характер. Дає можливість студентам привчати себе ставити мету і досягати її. Навчатися удосконалювати себе і потім це уміння буде супроводжувати усе життя, допомагати у професійній діяльності.

  Аеробіка:

  Аеробіка включає комплекс дозованих фізичних вправ, які виконуються з різним фізичним навантаженням і швидкістю. Вправи виконують у супроводі музики, завдяки чому створюється піднесений емоційний стан при виконанні фізичних рухів, що активізує процеси енергетичного обміну, засвоєння організмом кисню.  Все це сприяє ефективному відновленню фізичних сил організму, швидкому зняттю втоми, підвищенню працездатності, поліпшенню настрою, викликає енергійний підйом творчості й емоційного стану організму.

  Бадмінтон:

  Заняття з бадмінтону сприяють розвитку швидкості, спритності, гнучкості, окоміру, точності реакції, витримці, і навіть спеціальних спортивно-технічних навичок. Завдяки цьому бадмінтон є складовою фізичної підготовки студентів. Участь у грі привчає діяти сміливо, виховує силу волі, ініціативу, витримку.

  Баскетбол:

  Гра в баскетбол характеризується багатим і різноманітним руховим змістом. Щоб грати в баскетбол, необхідно уміти швидко бігати, миттєво змінювати рухи по напрямку і швидкості, високо стрибати, мати силу, спритність і витривалість. Виконання рухів з м’ячем супроводжується емоційною напругою граючих, викликає активізацію діяльності серцево-судинної і дихальної систем. Якісні зміни відбуваються й у руховому апараті студентів. У результаті виконання великої кількості стрибків при передачах м’яча, кидках і блокуванні зміцнюється кісткова система, суглоби стають більш рухливими, розвивається сила й еластичність м’язів.

  Бокс:

  Бокс – це гостре  єдиноборство, де потрібна воля, гранична концентрація уваги, миттєві рішення і точні дії. Ринг вчить студентів мужності, подоланню втоми, невпевненості, страху, болю, фізичного і психічного напруги. Займатися боксом може кожен, незалежно від фізичних якостей, зростання, ваги, пропорцій тіла. Будь-який студент може досягнути результатів!

  Волейбол:

  Волейбол приваблює своєю видовищністю, великою кількістю різноманітних техніко-тактичних прийомів, емоційністю, легкістю, динамічністю, одночасно колективізмом і індивідуалізмом і до того ж є ефективним засобом для всебічного фізичного розвитку. Популярність волейболу та широке його застосування в системі фізичного виховання обумовлюються, насамперед, економічною доступністю гри, простотою правил гри, простого обладнання, високою емоційністю, великим видовищним ефектом ігрового змагання, можливістю його використання для всебічного фізичного розвитку та зміцнення здоров’я і в той же час можливістю його використання, як корисного і емоційного виду активного відпочинку при організації дозвілля молоді.

  Група реабілітації:

  В ХНЕУ ім. С. Кузнеця навчається  значна частина студентів з послабленим здоров’ям, які мають хронічні захворювання серцево-судинної, дихальної та інших систем організму, порушення опорно-рухового апарату. Такі студенти за станом здоров’я та фізичною підготовленістю відносяться до групи фізичної реабілітації  та зараховуються в спеціальне навчальне відділення. Заняття в групі  фізичної реабілітації  дозволять їм при відносному дефіциті вільного часу зміцнювати здоров’я та підвищувати фізичну підготовленість.

  Настільний теніс:

  Навчальні секції кафедри фізичного виховання з настільного тенісу створені  для організації практичних занять зі студентами факультетів, курсів, груп. Відповідні навчальні групи комплектуються на першому курсі на початку навчального року з урахуванням спортивних інтересів студентів, їх стану здоров’я, фізичної та рухової (технічної) підготовленості, спортивної кваліфікації.

  Футбол:

  Футбол являє собою такий вид спорту, який найбільшим чином сприяє різнобічному фізичному розвитку людини і разом з тим пред’являє організму виключно високі вимоги. Гра у футбол, пов’язана з необхідністю підтримувати високу працездатність протягом тривалого часу і виконувати порию роботу максимальної інтенсивності на тлі значного загального стомлення і стресу, вимагає високої стійкості у взаємозв’язку функціональних систем. Тому технічні та тактичні вміння футболістів проявляються в грі з належною ефективністю лише на тлі високого рівня їх фізичної підготовленості.

  Шахи-шашки:

  Сьогодні, в епоху інформаційних технологій, особливого значення набуває здатність швидко орієнтуватись у величезному потоці інформації, аналізувати її і робити логічні висновки. Одним із засобів, що сприяють розвитку інтелектуальних здібностей  є гра у шахи.

  Шашки – це відмінний засіб розвитку важливих якостей і в першу чергу – пам’яті і логічного мислення. Крім цього гра шашки – це ще й інтуїція, цілеспрямованість, уміння приймати вірні рішення та інші корисні для життя якості.