• Страхування

  Страхування

  У відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України № 121 від 19.03.2014 р. та № Наказом МОНУ №1272 від 11.12.2015 р. всі іноземні студенти та слухачі підготовчого відділення, аспіранти, стажисти повинні мати відповідний страховий поліс.

  Студент самостійно обирає страхову компанію, яка, на його думку, надає максимум медичних послуг.

  За бажанням іноземець може звернутися за екстреною медичною допомогою до будь-якого державного та комунального закладу охорони здоров’я України. Вартість екстреної медичної допомоги здійснюється страховою компанією шляхом перерахування коштів медичному закладу, який надав екстрену медичну допомогу іноземцю, за умови пред’явлення страховику страхового поліса.

  Розмір плати за надану іноземцям медичну допомогу визначається закладами охорони здоров’я України, які її надали, у розмірі не меншому, ніж фактичні витрати.

  У разі коли вартість медичної допомоги, наданої іноземцю або особі без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, перевищує страхову суму, передбачену договором страхування, іноземець або особа без громадянства сплачують різницю закладу охорони здоров’я, який її надав.

  Програми медичного страхування повинні передбачати організацію та оплату медичних послуг, які будуть надані застрахованій особі в зв’язку з гострим захворюванням, загостренням хронічного захворювання, травмою, опіком та іншими наслідками нещасного випадку. Медична допомога надається іноземним громадянам відповідно до вимог, установлених законодавством України, в тому числі щодо застосування методик діагностики, лікування.

  Співробітниками деканату факультету підготовки іноземних громадян контролюється наявність медичного страхового поліса.