Назва і адреса

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Адреса : пр. Науки, 9-А, м. Харків, 61166.
Тел. +38 (057) 702-03-04
Електронна пошта: post@hneu.edu.ua;
Адреса Wеb-сайту вищого навчального закладу: http://www.hneu.edu.ua
Юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності: ліцензія серія АЕ № 636819, дата видачі 19.06.2015 р.