• Фінансове забезпечення студентів

  Фінансове забезпечення студентів

  Студентам денної форми навчання, які навчаються за рахунок державного замовлення, за результатами навчання та виявленою при цьому спішністю призначаються академічні стипендії один раз на семестр.

  Розміри академічних стипендій встановлює Кабінет Міністрів України. Всі студенти першого року навчання у першому семестрі отримують академічну стипендію у мінімальному розмірі.

  Студентам пільгових категорій (дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, сиротам під час навчання у віці від 18 до 23 років, постраждалим внаслідок ЧАЕС, шахтарям, дітям шахтарів, що мають стаж підземної роботи більше 15 років, учасникам бойових дій (АТО та ін.) та їх дітям, студентам, один з батьків яких загинув під час ООС (АТО) або під час громадського протесту, внутрішньо переміщеним особам, студентам, яким призначена соціальна стипендія ВРУ з числа дітей-сиріт та з малозабезпечених сімей, дітям або особам з інвалідністю I—III групи, студентам з малозабезпечених сімей, студентам з інвалідністю внаслідок війни та їх дітям, студентам, які проживають на лінії зіткнення) призначаються соціальні стипендії, розміри яких встановлюються Кабінетом Міністрів України.

  За особливі успіхи у навчанні, участь у науковій та громадській роботі студентам університету можуть призначатися персональні академічні стипендії ХНЕУ ім. С. Кузнеця та іменні академічні стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Харківського міського голови.

  Також за успіхи в навчанні, участь у науковій, громадській та спортивній роботі студенти можуть заохочуватись цінними подарунками та грошовими преміями.

  З метою підвищення життєвого рівня студентам із малозахищених верств населення може надаватися матеріальна допомога.

  Призначення і виплата стипендії студентам, які є іноземними громадянами та особами без громадянства, здійснюється відповідно до міжнародних договорів України і актів Кабінету Міністрів України.

  Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між університетом та фізичними або юридичними особами, стипендія може виплачуватися коштом цих осіб, якщо це передбачено умовами угоди.