• Фінансове забезпечення студентів

  Фінансове забезпечення студентів

  Студентам денної форми навчання, які навчаються за рахунок державного замовлення, за результатами навчання та виявленою при цьому спішністю призначаються академічні стипендії один раз на семестр.

  Розміри академічних стипендій встановлює Кабінет Міністрів України. Всі студенти першого року навчання у першому семестрі отримують академічну стипендію у мінімальному розмірі.

  Студентам пільгових категорій (сиротам, інвалідам, студентам, що мають дітей, студентам з малозабезпечених сімей, постраждалим від аварії на ЧАЕС) призначаються соціальні стипендії, розміри яких встановлюються Кабінетом Міністрів України.

  За особливі успіхи у навчанні, участь у науковій та громадській роботі студентам університету можуть призначатися персональні академічні стипендії ХНЕУ ім. С. Кузнеця та іменні академічні стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Харківського міського голови.

  Також за успіхи в навчанні, участь у науковій, громадській та спортивній роботі студенти можуть заохочуватись цінними подарунками та грошовими преміями.

  З метою підвищення життєвого рівня студентам із малозахищених верств населення може надаватися матеріальна допомога.

  Призначення і виплата стипендії студентам, які є іноземними громадянами та особами без громадянства, здійснюється відповідно до міжнародних договорів України і актів Кабінету Міністрів України.

  Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між університетом та фізичними або юридичними особами, стипендія може виплачуватися коштом цих осіб, якщо це передбачено умовами угоди.