• Аудиторія А3 інтерактивних технологій навчання

    В аудиторії є портрети ректорів ХНЕУ ім. С. Кузнеця, включно із навчальними закладами, які йому передували. Віноградов І. О. (1893-1906), Дубяга Н. М. (1906-1918) – директори Харківського комерційного училища; Тимофеєв В. Ф. (1912-1919) – директора Харківських Вищих комерційних курсів і Харківського комерційного інституту; Фомін П. І. (1920-1923), Кустолян Є О. (1929-1930) – директори Харківського інституту народного господарства; Бідний В. Г. (1930), Толстов І. І. (1932-1933), Брагін І. Д. (1934-1938), Ямпольський С. М. (1938-1941), Тесленко-Пономаренко Ф. Ф. (1947-1965), Штець К. О. (1966-1977), Сіроштан М. А. (1978-1994) – директори і ректори Харківського інженерно-економічного інституту; Сіроштан М. А. (1994-2000), Пономаренко В. С. (із 2000 р.) – ректори Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

    Портрети.